Kategoria: Nieruchomości

Jak połączyć spółkę posiadającą nieruchomością rolną?

Spis treści: 1. Jak kwalifikuje się nieruchomość rolną ? 2. Czy muszę uzyskać zgodę przy połączeniu spółki z nieruchomością rolną…

Fundusz Gwarancyjny

Zakaz handlu umowami rezerwacyjnymi mieszkań

Spis treści: 1. Nowelizacja oznacza zakaz „handlowania” cesjami z umów deweloperskich ? 2. Co z tzw. „flipperami” ? 3. Jaki…

Komu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady części wspólnych nieruchomości ?

W jakich sytuacjach wspólnota mieszkaniowa może dochodzić roszczeń od dewelopera ?

Spis treści: 1. Czym jest wspólnota mieszkaniowa ? 2. Komu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady części wspólnych nieruchomości…

Legalny pobyt obywateli Ukrainy

Nabywanie nieruchomości rolnych przez fundację rodzinną

Spis treści: 1. Kiedy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego może nie być zastosowana? 2. Kto może być nabywcą nieruchomości rolnej?…

rozwiązanie umowy

Definicja budowli niezgodna z Konstytucją

Spis treści: 1. Dlaczego definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją ? 2. Odroczenie utraty mocy niekonstytucyjnego przepisu 3. Konieczny projekt…

Nie każdy projekt budowlany jest utworem podlegających ochronie na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „odblokuje” przekształcenia przedsiębiorców w spółki

Spis treści: 1. Większy obszar wyłączony z ograniczeń 2. Rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu ustawy 3. Przekształcenie przedsiębiorcy oraz…

Nieruchomości rolne w fundacji rodzinnej

Nie ma żadnych ograniczeń w możliwości nabywania przez fundacje rodzinne nieruchomości rolnych od ich fundatorów. Co więcej nie ma w…

Delegowanie pracowników

Ograniczenie cesji umów rezerwacyjnych i umów deweloperskich

Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która zakłada ograniczenie cesji umów rezerwacyjnych…

podatek od nieruchomości

Świadectwo energetyczne budynku – ważne zmiany od kwietnia 2023 r. !

Czy każdy potrzebuje świadectwa energetycznego? W ostatnim czasie wiele się mówi o świadectwach energetycznych. Jest to związane z nowelizacją przepisów…

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Jak odróżnić rozbudowę od zmiany względem pierwotnego projektu budowlanego?

Stan faktyczny sprawy: Decyzją z 1972 roku wydano Inwestorowi decyzję o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego wg. projektu indywidualnego. Budynek…