UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA

- NOWE ŻYCIE DLA TWOJEGO BIZNESU -

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU?

UZYSKASZ ODDECH DLA SWOJEGO BIZNESU

Uzyskasz ochronę przed obecnymi i nowymi postępowaniami egzekucyjnymi.

ZACHOWNIE PŁYNNOŚCI TWOJEGO BIZNESU

Zachowasz lub odblokujesz cashflow w firmie.

NOWE SZANSE DLA TWOJEGO BIZNESU

Zrestrukturyzujesz swoje zadłużenie poprzez jego obniżenie, odsunięcie spłaty lub spłatę w ratach.

CO DLA CIEBIE ZROBIMY?

SPRAWDZIMY WARUNKI

Przeanalizujemy na jakich zasadach możliwa restrukturyzacja Twojego biznesu.

WYJAŚNIMY WĄTPLIWOŚCI

Pomożemy Ci zrozumieć kwestie związane z zatrudnianiem restrukturyzacją, wyjaśnimy wszelkie zgłoszone wątpliwości.

PRZYGOTUJEMY DOKUMENTY

Stworzymy niezbędne dokumenty i wypełnimy za Ciebie stosowne formularze.

PRZEPROWADZIMY PRZEZ PROCES

Pomożemy Ci w toku całego postępowania o zatwierdzenie układu.

KTO SKORZYSTA

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Umożliwia uzyskanie stosunkowo szybkiej ochrony w celu zabezpieczenia substancji przedsiębiorstwa, które ma szansę na „odbicie się od dna”.

Zalety znowelizowanego postępowania o zatwierdzenie układu:

  • odformalizowana procedura gwarantująca szybką ochronę majątku przedsiębiorcy
  • uzyskanie ochrony polegającej na zawieszeniu z mocy prawa postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem dokonania obwieszczenia
  • uzyskanie ochrony polegającej na możliwości uchylenia zajęcia dokonanego przed dniem dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego
  • uzyskanie ochrony polegającej na niedopuszczalności skierowania egzekucji do majątku przedsiębiorcy wchodzącego w skład masy układowe
  • ograniczenie swobody kontrahenta restrukturyzującego się przedsiębiorcy do wypowiadania umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, w tym umów dzierżawy, najmu, kredytów
  • możliwość objęcia układem wierzytelności rzeczowych lub zabezpieczonych przewłaszczeniem na zabezpieczenie

DLACZEGO MY

Jesteśmy renomowaną i doświadczoną Kancelarią Prawną

Mamy duże doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Od lat wspieramy przedsiębiorców

Zatrudniamy najlepszych specjalistów

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie

Każdą sprawą zajmujemy się indywidualnie, z dołożeniem najwyższej staranności