UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA

- nowe życie dla Twojego biznesu -

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU?

UZYSKASZ ODDECH DLA SWOJEGO BIZNESU

uzyskasz ochronę przed obecnymi i nowymi postępowaniami egzekucyjnymi

ZACHOWNIE PŁYNNOŚCI TWOJEGO BIZNESU

zachowasz lub odblokujesz cashflow w firmie

NOWE SZANSE DLA TWOJEGO BIZNESU

zrestrukturyzujesz swoje zadłużenie poprzez jego obniżenie, odsunięcie spłaty lub spłatę w ratach

CO DLA CIEBIE ZROBIMY?

SPRAWDZIMY WARUNKI TWOJEJ RESTRUKTURYZACJI

przeanalizujemy na jakich zasadach możliwa restrukturyzacja Twojego biznesu

WYJAŚNIMY WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI

pomożemy Ci zrozumieć kwestie związane z zatrudnianiem restrukturyzacją, wyjaśnimy wszelkie zgłoszone wątpliwości

PRZYGOTUJEMY NIEZBĘDNE DOKUMENTY

stworzymy niezbędne dokumenty i wypełnimy za Ciebie stosowne formularze

PRZEPROWADZIMY CIĘ PRZEZ CAŁY PROCES

pomożemy Ci w toku całego postępowania o zatwierdzenie układu

KTO SKORZYSTA?

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Umożliwia uzyskanie stosunkowo szybkiej ochrony w celu zabezpieczenia substancji przedsiębiorstwa, które ma szansę na „odbicie się od dna”.

Zalety znowelizowanego postępowania o zatwierdzenie układu:

 • odformalizowana procedura gwarantująca szybką ochronę majątku przedsiębiorcy
 • uzyskanie ochrony polegającej na zawieszeniu z mocy prawa postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem dokonania obwieszczenia
 • uzyskanie ochrony polegającej na możliwości uchylenia zajęcia dokonanego przed dniem dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego
 • uzyskanie ochrony polegającej na niedopuszczalności skierowania egzekucji do majątku przedsiębiorcy wchodzącego w skład masy układowe
 • ograniczenie swobody kontrahenta restrukturyzującego się przedsiębiorcy do wypowiadania umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, w tym umów dzierżawy, najmu, kredytów
 • możliwość objęcia układem wierzytelności rzeczowych lub zabezpieczonych przewłaszczeniem na zabezpieczenie

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

mamy duże doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

OD LAT WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW

od lat wspieramy przedsiębiorców

ZATRUDNIAMI NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW

zatrudniamy najlepszych specjalistów

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie

PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE DO KAŻDEJ SPRAWY

każdą sprawą zajmujemy się indywidualnie, z dołożeniem najwyższej staranności

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Restrukturyzacja jest to postępowanie, które może zainicjować przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Ma ono na celu ustalenie z wierzycielami nowych, korzystnych zasad spłaty zadłużenia, np. poprzez odroczenie terminów płatności czy rozłożenie zadłużenia na mniejsze raty lub wydłużenie okresu kredytowania, a w niektórych przypadkach nawet umorzenie części zobowiązania. Te, korzystne dla przedsiębiorcy w kryzysie, ustalenia zawiera się w tzw. układzie, który w przypadku przyjęcia przez wierzycieli, wchodzi w życie.

Uproszczona restrukturyzacja to określenie na postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone Tarczą 4.0, które było idealnym rozwiązaniem na problemy finansowe przedsiębiorstw, wynikające nie tylko ze skutków pandemii COVID-19, ponieważ umożliwiało uzyskanie szybkiej i szerokiej ochrony majątku przedsiębiorcy chcącemu zrestrukturyzować swoje zadłużenie. Obecnie uproszczonej restrukturyzacji już nie można rozpocząć, jednakże jej największe zalety zostały przeniesione do jednego z ustawowych postępowań restrukturyzacyjnych, a mianowicie postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. P.Z.U. 2.0).

O restrukturyzacji najlepiej pomyśleć odpowiednio wcześniej, czyli w momencie, gdy przedsiębiorca jest dopiero zagrożony niewypłacalnością. Jest to moment, gdy dopiero przewiduje się problemy finansowe lub gdy pojawiły się pierwsze problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Oczywiście, gdy stan niewypłacalności już powstał, a więc gdy zaległości płatnicze przekraczają 3 miesiące, również warto rozważyć restrukturyzację.

Odpowiednio wczesna reakcja ma tę wartość, że z jednej strony może zapobiec spotęgowaniu się problemów finansowych, a z drugiej strony, może pozwolić osobom odpowiedzialnym za długi spółki kapitałowej zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeśli otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpi w ciągu 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności.

Restrukturyzacja, już w postaci postępowania o zatwierdzenie układu 2.0., daje szereg korzyści przedsiębiorcy w przejściowych problemach finansowych. Oto one:

 • Uzyskanie przez przedsiębiorcę ochrony na czas trwania postępowania, polegającej na:
  • zawieszeniu z mocy prawa postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku przedsiębiorcy wchodzącego w skład masy układowej,
  • możliwości uchylenia zajęcia komorniczego dokonanego przed dniem dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego,
  • niedopuszczalności skierowania egzekucji do majątku przedsiębiorcy wchodzącego w skład masy układowej oraz wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku,
  • niedopuszczalności wypowiedzenia przez kontrahenta restrukturyzującego się przedsiębiorcy umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo oraz umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego,
 • Restrukturyzacja zadłużenia poprzez zawarcie układu z wierzycielami, która może polegać na:
  • odroczeniu terminu wykonania zobowiązania;
  • rozłożeniu spłaty na raty;
  • zmniejszeniu wysokości zobowiązania;
  • konwersji wierzytelności na udziały lub akcje;
  • zmianie, zamianie lub uchyleniu prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.
 • Możliwość uniknięcia upadłości przedsiębiorcy.

Aby rozpocząć restrukturyzację, najlepiej skontaktować się ze specjalistą – doradcą restrukturyzacyjnym. Pomoże on w doborze właściwego postępowania restrukturyzacyjnego, spośród czterech istniejących rodzajów restrukturyzacji. Nadto, aby zainicjować najbardziej popularne obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0., należy zawrzeć z doradcą restrukturyzacyjnym umowę na pełnienie funkcji nadzorcy układu. W zależności od wybranego postępowania restrukturyzacyjnego, doradca pomoże zgromadzić odpowiednie dokumenty.

Sama procedura, która kończy się przegłosowaniem i zatwierdzeniem układu, trwa kilka miesięcy. Co ważne, już od otwarcia postępowania lub od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzeniu układu 2.0., przedsiębiorca uzyskuje ochronę swojego majątku. Natomiast postępowanie jako całość, gdy zawarto układ z wierzycielami, trwa aż do momentu wykonania układu. Wykonanie układu może natomiast trwać kilka lat, jeśli na tyle lat wierzyciele zgodzili się rozłożyć swoją wierzytelność.

Zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego warto rozpocząć od konsultacji z doradcą restrukturyzacyjnym, który doradzi przy wyborze adekwatnego wariantu postępowania restrukturyzacyjnego. Samodzielny wybór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego, bez pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, trudno sobie wyobrazić. Nadto, w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, udział doradcy restrukturyzacyjnego jest niezbędny już na samym początku postępowania, bowiem przedsiębiorca inicjuje je poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym o pełnienie funkcji nadzorcy układu.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ŁUKASZ KLIMCZAK
Adwokat / Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

PAULINA STRZELCZYK
Dyrektor Kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

upadłość konsumencka

Upadłość czy restrukturyzacja spółki z o.o. – co wybrać?

Co wybrać: upadłość czy restrukturyzację? W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, iż przedsiębiorca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest w stanie…

Układ częściowy

Ile potrzeba głosów, aby przegłosować układ

Znaczenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Zawarcie układu to kluczowy moment każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości…

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU (tzw. P.Z.U. 2.0)