Klienci Kancelarii zgłaszają się do nas z rozmaitymi problemami, dotyczącymi ich życia zawodowego – obsługujemy Klientów zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.
Prawo pracy jest gałęzią prawa, obejmującą ogół regulacji, dotyczących stosunku pracy pracownika i pracodawcy, a także regulacji związanych z organizacjami pracodawców i pracowników oraz sporami zbiorowymi.

Strajki pracowników, niezgodne z prawem zakończenie stosunku pracy, niewywiązywanie się z umów, zaległości w wypłacie wynagrodzeń, wypadki w pracy, przekraczanie czasu pracy – to tylko niektóre z problemów, z jakimi spotykamy się w ramach prawa pracy.

Kancelaria Prawna Madejczyk doradza Klientom indywidualnym w następujących sprawach:

– nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
– wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie,
– ustalenie wypadku przy pracy,
– świadczenie odszkodowawcze, należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
– prawo do emerytury i renty.

Klientom biznesowym, w zakresie prawa pracy, doradzamy w aspektach:

– bieżącego doradztwa w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy,
– przygotowywania wewnątrzzakładowych regulaminów pracy, układów zbiorowych pracy, polityk, procedur,
– audytów przyjętych wewnątrzzakładowych polityk prawa pracy,
– reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi,
– reprezentacji Klientów w toku kontroli ( PIP, ZUS ).