Tag: Rozporządzenie Ministra

metody kalkulacji

Rozporządzenie w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1357 rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 91 ust. 7c ustawy z dnia 29

Czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.6.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.6.2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych W dniu 8 czerwca 2017 r. ustawodawca w drodze rozporządzenia określił nowe uproszczone sprawozdania w zakresie CIT. Ma to na celu łatwiejsze agregowanie danych dotyczących transakcji między pomiotami powiązanymi. Wprowadzenie wzoru sprawozdania CIT-TP jest

Czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.6.2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W dniu 13.6.2017 r. wydano Rozporządzenie  w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Rozporządzenie wydane na podstawie delegacji z art. 27 ust. 8 ustawy – tj. kompetencji ustawowej umożliwiającej organom reakcję na działania nieuczciwych podatników i umożliwiającej objęcie obowiązkami SENT towarów identyfikowanych jako towary wrażliwe – rozszerza katalog produktów objętych

Czytaj dalej