Tag: Rozporządzenie Ministra

metody kalkulacji

Rozporządzenie w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1357 rozporządzenie Ministra Inwestycji i…

Rozporządzenie Ministra

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.6.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.6.2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób…

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.6.2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W dniu 13.6.2017 r. wydano Rozporządzenie  w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Rozporządzenie wydane…