Tag: zatrudnienie

Zatrudnienie na umowę o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę nie może stanowić kryterium oceny ofert

                W kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo zamówień publicznych, kładzie się szczególny nacisk na realizację przez system zamówień publicznych aspektów społecznych.…

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w dniu 14 marca 2017 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Rada Ministrów…