Tag: podatek dochodowy

Rozliczenie podatku dochodowego dziecka

Rozliczenie podatku dochodowego dziecka – w kontekście wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1411/15.

W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) ustawodawca uregulował sposób rozliczania się  małoletnich dzieci z uzyskanych przez nich dochodów. Zgodnie z powyższym przepisem dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz

Czytaj dalej

podatek dochodowy

Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przepisów dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Ustawodawca ma zamiar zliberalizować bariery w zakresie instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. Zmiany dotyczą m.in.: zmiany w zakresie ulgi B+R, które zakładają zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi na B+R z obowiązujących dzisiaj 50% kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50% pozostałych kosztów dla małych i średnich przedsiębiorstw, a 30% – dla dużych przedsiębiorstw

Czytaj dalej