Tag: podatek dochodowy

Rozliczenie podatku dochodowego dziecka

Rozliczenie podatku dochodowego dziecka – w kontekście wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1411/15.

W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.…

podatek dochodowy

Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przepisów dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Ustawodawca ma zamiar zliberalizować bariery w zakresie instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. Zmiany dotyczą m.in.: zmiany w zakresie ulgi…