LEGALIZACJA PRACY I POBYTU CUDZOZIEMCÓW

- zatrudnianie obcokajowców -

DLACZEGO WARTO ZATRUDNIAĆ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

WYPEŁNIENIE LUKI KOMPETENCYJNEJ

brak kandydatów spełniających Twoje oczekiwania nie będzie już problemem

ROZWÓJ FIRMY

nie ograniczaj się - zadbaj o najlepsze warunki dla prowadzonej działalności

MIĘDZYNARODOWA KADRA

uzupełnij swoją kadrę o zagranicznych specjalistów

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

SPRAWDZIMY WARUNKI

przeanalizujemy na jakich zasadach możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca w Twojej sytuacji

WYJAŚNIMY WĄTPLIWOŚCI

pomożemy Ci zrozumieć kwestie związane z zatrudnianiem obcokrajowców, wyjaśnimy wszelkie zgłoszone wątpliwości

PRZYGOTUJEMY DOKUMENTY

stworzymy niezbędne dokumenty i wypełnimy za Ciebie stosowne formularze

PRZEPROWADZIMY PRZEZ CAŁY PROCES LEGALIZACJI

pomożemy Ci wesprzeć przyszłych pracowników w procesie legalizacji pracy i pobytu

KTO SKORZYSTA

Możesz się do nas zgłosić zarówno, jeśli jesteś pracodawcą planującym zatrudnić cudzoziemca w Polsce, jak i cudzoziemcem planującym podjąć tutaj zatrudnienie lub zalegalizować swój pobyt. Pokierujemy Cię i wskażemy konkretne kroki, które musisz podjąć.

W zależności od rodzaju procedury, wniosek składa pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca albo sam cudzoziemiec. Niezależnie od tego, na kim ciąży obowiązek złożenia wniosku – pomożemy w sprawnym załatwieniu sprawy.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

POSIADAMY DOŚWIADZENIE

mamy duże doświadczenie z zakresu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW W POZYSKIWANIU PRACOWNIKÓW

od lat wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu pracowników z zagranicy

ZATRUDNIAMI NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW

zatrudniamy najlepszych specjalistów na rynku pracy

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

PROFESJONALNIE ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ

zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Aby zatrudnić cudzoziemca w Polsce najpierw zweryfikuj kraj jego obywatelstwa. W zależności od kraju – konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę albo tylko rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Koniecznie sprawdź też, czy osoba ta może w Polsce legalnie przebywać. Możesz zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną (np. zlecenie) – pamiętaj jednak o zapewnieniu tej osobie warunków pracy i płacy takich jakie obywatelom Polski. Nie zapomnij również o zgłoszeniu do ZUS.

Możesz zawrzeć z obywatelem Ukrainy umowę o prace lub umowę cywilnoprawną (np. zlecenia). Następnie w ciągu 14 dni musisz powiadomić o tym właściwy powiatowy urząd pracy. Zrobisz to elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Pamiętaj, że możesz zatrudnić tylko taką osobę, która przebywa w Polsce legalnie – koniecznie sprawdź zatem podstawę pobytu obywatela Ukrainy.

Najpierw musisz zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Białorusi we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Następnie możesz zawrzeć z obywatelem Białorusi umowę o prace lub umowę cywilnoprawną (np. zlecenia). Pamiętaj, że możesz zatrudnić tylko taką osobę, która przebywa w Polsce legalnie – koniecznie sprawdź zatem podstawę pobytu obywatela Białorusi. Możesz również wystąpić o zezwolenie na pracę.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski – powinien on wystąpić o wydanie stosownej wizy uprawniającej do pobytu w Polsce (np. wizy pracowniczej). Jeżeli cudzoziemiec już przebywa w Polsce, pobyt można zalegalizować występując do urzędu wojewódzkiego o zezwolenie na pobyt. Za legalizację pobytu odpowiada cudzoziemiec – nie może tego zrobić za niego pracodawca.

Legalizacja pobytu cudzoziemca powinna wynosić 1 miesiąc, a w szczególnie skomplikowanych sprawach 2 miesiące. Termin ten może się wydłużyć, jeśli wniosek będzie zawierał braki. Może też być tak, że urząd opóźnia się z wydaniem dokumentu, ze względu na szczególnie duże obłożenie spraw – warto zarezerwować sobie zatem więcej czasu. Pobyt cudzoziemca w Polsce uważa się za legalny od momentu złożenia wniosku o zezwolenie.

Zezwolenia na pracę cudzoziemca udziela się na wniosek pracodawcy. Wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na planowane miejsce wykonywania pracy. Jeżeli wniosek o zezwolenie na prace ma być połączone z zezwoleniem na pobyt – wniosek może złożyć tylko cudzoziemiec.

Zezwolenie na pracę powinno zostać wydane w 1 terminie miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, jeśli wniosek będzie zawierał braki. Może też być tak, że urząd opóźnia się z wydaniem dokumentu, ze względu na szczególnie duże obłożenie spraw – warto zadbać zatem o złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zdecydowanie tak. Kancelaria prawna może stanowić nieocenioną pomoc dla cudzoziemca wnioskującego o legalizację pobytu. Kancelaria nie może jednak wyręczyć cudzoziemca w procesie składania wniosku, który cudzoziemiec musi złożyć osobiście.

Zatrudnienie Kancelarii do procesu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wysoce pożądane. Kancelaria pomoże dobrać optymalny rodzaj procedury oraz pomoże w formalnościach. Pracodawca może także zlecić Kancelarii złożenie w jego imieniu wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca, na podstawie pełnomocnictwa.

Nie ma możliwości samodzielnego sprawdzenia, czy obywatel Ukrainy przebywa w Polsce legalnie. Jedynym rozwiązaniem jest poproszenie obywatela Ukrainy o okazanie stosownego dokumentu: w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z działaniami wojennymi, będzie to elektroniczny dokument Diia.pl, a w pozostałych przypadkach paszport z wizą lub zezwolenie na pobyt.

Nie ma możliwości samodzielnego sprawdzenia, czy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie. Jedynym rozwiązaniem jest poproszenie cudzoziemca o okazanie stosownego dokumentu: zezwolenia na pobyt lub paszportu z wizą. W przypadku obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z działaniami wojennymi, legalność pobytu poświadcza również elektroniczny dokument Diia.pl.

Cudzoziemcy spoza UE mogą legalnie przebywać w Polsce, jeżeli posiadają odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt (czasowy lub stały). W przypadku obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, mogą oni przebywać w Polsce legalnie do 23 sierpnia 2023 roku włącznie. Obywatele EOG i Szwajcarii nie potrzebują pozwolenia ani wizy, ale po 3 miesiącach muszą dokonać zgłoszenia.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

EDYTA GŁOWIŃSKA
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

KAROLINA SALSKA
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Blog

Od kiedy cudzoziemiec może rozpocząć legalnie pracę? Dowiesz się tego z poniższego nagrania

Jeżeli rozważasz zatrudnienie pracownika spoza Unii Europejskiej, prawdopodobnie zastanawiasz się, od kiedy może on rozpocząć pracę. Procedury mogą się różnić,…

czy pracownik banku może być „frankowiczem”

Niebieska Karta UE dla Cudzoziemca

Spis treści: 1. Niebieska Karta UE cudzoziemca – czym jest? 2. Zawód wysokich kwalifikacji 3. Blue Card – kto i…