LEGALIZACJA PRACY I POBYTU CUDZOZIEMCÓW

- zatrudnianie obcokajowców -

DLACZEGO WARTO ZATRUDNIAĆ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

WYPEŁNIENIE LUKI KOMPETENCYJNEJ

brak kandydatów spełniających Twoje oczekiwania nie będzie już problemem

ROZWÓJ FIRMY

nie ograniczaj się - zadbaj o najlepsze warunki dla prowadzonej działalności

MIĘDZYNARODOWA KADRA

uzupełnij swoją kadrę o zagranicznych specjalistów

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

SPRAWDZIMY WARUNKI

przeanalizujemy na jakich zasadach możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca w Twojej sytuacji

WYJAŚNIMY WĄTPLIWOŚCI

pomożemy Ci zrozumieć kwestie związane z zatrudnianiem obcokrajowców, wyjaśnimy wszelkie zgłoszone wątpliwości

PRZYGOTUJEMY DOKUMENTY

stworzymy niezbędne dokumenty i wypełnimy za Ciebie stosowne formularze

PRZEPROWADZIMY PRZEZ CAŁY PROCES LEGALIZACJI

pomożemy Ci wesprzeć przyszłych pracowników w procesie legalizacji pracy i pobytu

KTO SKORZYSTA

Możesz się do nas zgłosić zarówno, jeśli jesteś pracodawcą planującym zatrudnić cudzoziemca w Polsce, jak i cudzoziemcem planującym podjąć tutaj zatrudnienie lub zalegalizować swój pobyt. Pokierujemy Cię i wskażemy konkretne kroki, które musisz podjąć.

W zależności od rodzaju procedury, wniosek składa pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca albo sam cudzoziemiec. Niezależnie od tego, na kim ciąży obowiązek złożenia wniosku – pomożemy w sprawnym załatwieniu sprawy.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

POSIADAMY DOŚWIADZENIE

mamy duże doświadczenie z zakresu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW W POZYSKIWANIU PRACOWNIKÓW

od lat wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu pracowników z zagranicy

ZATRUDNIAMI NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW

zatrudniamy najlepszych specjalistów na rynku pracy

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

PROFESJONALNIE ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ

zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Aby zatrudnić cudzoziemca w Polsce najpierw zweryfikuj kraj jego obywatelstwa. W zależności od kraju – konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę albo tylko rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Koniecznie sprawdź też, czy osoba ta może w Polsce legalnie przebywać. Możesz zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną (np. zlecenie) – pamiętaj jednak o zapewnieniu tej osobie warunków pracy i płacy takich jakie obywatelom Polski. Nie zapomnij również o zgłoszeniu do ZUS.

Możesz zawrzeć z obywatelem Ukrainy umowę o prace lub umowę cywilnoprawną (np. zlecenia). Następnie w ciągu 14 dni musisz powiadomić o tym właściwy powiatowy urząd pracy. Zrobisz to elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Pamiętaj, że możesz zatrudnić tylko taką osobę, która przebywa w Polsce legalnie – koniecznie sprawdź zatem podstawę pobytu obywatela Ukrainy.

Najpierw musisz zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Białorusi we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Następnie możesz zawrzeć z obywatelem Białorusi umowę o prace lub umowę cywilnoprawną (np. zlecenia). Pamiętaj, że możesz zatrudnić tylko taką osobę, która przebywa w Polsce legalnie – koniecznie sprawdź zatem podstawę pobytu obywatela Białorusi. Możesz również wystąpić o zezwolenie na pracę.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski – powinien on wystąpić o wydanie stosownej wizy uprawniającej do pobytu w Polsce (np. wizy pracowniczej). Jeżeli cudzoziemiec już przebywa w Polsce, pobyt można zalegalizować występując do urzędu wojewódzkiego o zezwolenie na pobyt. Za legalizację pobytu odpowiada cudzoziemiec – nie może tego zrobić za niego pracodawca.

Legalizacja pobytu cudzoziemca powinna wynosić 1 miesiąc, a w szczególnie skomplikowanych sprawach 2 miesiące. Termin ten może się wydłużyć, jeśli wniosek będzie zawierał braki. Może też być tak, że urząd opóźnia się z wydaniem dokumentu, ze względu na szczególnie duże obłożenie spraw – warto zarezerwować sobie zatem więcej czasu. Pobyt cudzoziemca w Polsce uważa się za legalny od momentu złożenia wniosku o zezwolenie.

Zezwolenia na pracę cudzoziemca udziela się na wniosek pracodawcy. Wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na planowane miejsce wykonywania pracy. Jeżeli wniosek o zezwolenie na prace ma być połączone z zezwoleniem na pobyt – wniosek może złożyć tylko cudzoziemiec.

Zezwolenie na pracę powinno zostać wydane w 1 terminie miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, jeśli wniosek będzie zawierał braki. Może też być tak, że urząd opóźnia się z wydaniem dokumentu, ze względu na szczególnie duże obłożenie spraw – warto zadbać zatem o złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zdecydowanie tak. Kancelaria prawna może stanowić nieocenioną pomoc dla cudzoziemca wnioskującego o legalizację pobytu. Kancelaria nie może jednak wyręczyć cudzoziemca w procesie składania wniosku, który cudzoziemiec musi złożyć osobiście.

Zatrudnienie Kancelarii do procesu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wysoce pożądane. Kancelaria pomoże dobrać optymalny rodzaj procedury oraz pomoże w formalnościach. Pracodawca może także zlecić Kancelarii złożenie w jego imieniu wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca, na podstawie pełnomocnictwa.

Nie ma możliwości samodzielnego sprawdzenia, czy obywatel Ukrainy przebywa w Polsce legalnie. Jedynym rozwiązaniem jest poproszenie obywatela Ukrainy o okazanie stosownego dokumentu: w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z działaniami wojennymi, będzie to elektroniczny dokument Diia.pl, a w pozostałych przypadkach paszport z wizą lub zezwolenie na pobyt.

Nie ma możliwości samodzielnego sprawdzenia, czy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie. Jedynym rozwiązaniem jest poproszenie cudzoziemca o okazanie stosownego dokumentu: zezwolenia na pobyt lub paszportu z wizą. W przypadku obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z działaniami wojennymi, legalność pobytu poświadcza również elektroniczny dokument Diia.pl.

Cudzoziemcy spoza UE mogą legalnie przebywać w Polsce, jeżeli posiadają odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt (czasowy lub stały). W przypadku obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, mogą oni przebywać w Polsce legalnie do 23 sierpnia 2023 roku włącznie. Obywatele EOG i Szwajcarii nie potrzebują pozwolenia ani wizy, ale po 3 miesiącach muszą dokonać zgłoszenia.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

EDYTA GŁOWIŃSKA
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

KAROLINA SALSKA
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Blog

Podwyższenie diet i delegacji za podróże służbowe

Czy legalny pobyt obywateli Ukrainy będzie przedłużony po 4 marca 2024?

Spis treści: 1. Planowane wydłużenie legalnego pobytu do 30 czerwca 2024 2. Czy są szanse na dalsze przedłużenie legalnego pobytu…

Czy wydłużenie terminu legalnego pobytu jest już pewne?

Legalny pobyt obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed wybuchem wojny

Spis treści: 1. Kogo dotyczy Specustawa – wątpliwości 2. Szeroki zakres zastosowania Specustawy 3. Legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli…