KREDYT W EURO

Wygraliśmy ponad 50 spraw
Wygramy również Twoją
PKO BP S.A., Millennium S.A., Getin Bank S.A., mBank, Raiffeisen Bank, ING Bank Śląski, Santander, PEKAO, BNP Paribas, BOŚ Bank i inne

Zleć bezpłatną analizę swojej umowy

DLACZEGO WARTO UNIEWAŻNIĆ KREDYT W EURO

UWOLNISZ SIĘ OD RYZYKA ZMIAN KURSU

uwolnisz się od niespodziewanych zmian kursu

SKORZYSTAJ Z FALI POZYTYWNYCH ORZECZEŃ SĄDÓW

orzecznictwo jest coraz korzystniejsze dla kredytobiorców, co zwiększa Twoje szanse na sukces

ODZYSKASZ SPOKÓJ I STABILIZACJĘ FINANSOWĄ

koniec ze zmartwieniem w postaci stale rosnących rat, odzyskasz swoją zdolność kredytową

ZACZNIESZ ŻYĆ NA NOWO

bez obciążeń, bez stresu, ze spokojną głową

JESTEŚMY KANCELARIĄ DLA KREDYTOBIORCÓW

świadczymy pomoc dla osób, które zaciągnęły kredyt w walucie obcej

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

BEZPŁATNIE PRZEANALIZUJEMY DOKUMENTY

dokonamy analizy całej posiadanej przez Ciebie dokumentacji

DORADZIMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

doradzimy najlepszy scenariusz postępowania przedsądowego i sądowego

PRZYGOTUJEMY WSZYSTKIE PISMA

przygotujemy za Ciebie wszystkie niezbędne pisma i dokumenty

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ POMOC I WSPARCIE

możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie na każdym etapie sprawy

BĘDZIEMY OBECNI NA KAŻDEJ ROZPRAWIE

w przypadku sporu sądowego, będziemy z Tobą na każdej sprawie

KTO SKORZYSTA

Usługa jest skierowana do każdej osoby, która zawarła umowę o kredyt w obcej walucie, w szczególności w walucie EURO. Wzrost kursu euro spowodował, że osoby które zdecydowały się na kredyt w tej walucie znalazły się w trudnej sytuacji. Nasza Kancelaria prowadzi obsługę spraw dotyczących „odeurowienia” kredytów hipotecznych.

Stale rosnący kurs euro spowodował, że coraz więcej kredytobiorców zadaje sobie pytanie czy można unieważnić kredyt w euro.

3 najważniejsze pytania i odpowiedzi, które pomogą Ci podjąć ostateczną decyzję.

1. Czy można unieważnić kredyt w euro?

Tak. Procedura unieważnienia kredytów w euro jest możliwa na podstawie orzecznictwa sądowego, które uznaje, że umowy kredytów walutowych są nieobowiązujące od momentu ich zawarcia.

2. Jak unieważnić kredyt?

Aby unieważnić kredyt w euro, należy złożyć pozew przeciwko bankowi, po uprzednim zbadaniu umowy, historii spłat i złożeniu reklamacji.

3. Co dla kredytobiorcy oznacza unieważnienie kredytu?

Unieważnienie kredytu oznacza, że należy zwrócić bankowi tylko kapitał kredytu, a nie ponosić kosztów związanych z kursem waluty.

 

PROCEDURA

Skompletowanie całości dokumentacji

Pierwszym krokiem jest przekazanie Kancelarii kompletu dokumentów tj.:

– umowy o kredyt hipoteczny,

– regulaminu – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” itp.),

– wszystkich aneksów do umowy (np. zwiększających kwotę kredytu, zmieniających walutę spłat),

– informacji o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz,

– informacji dotyczącej rat kredytu: wysokości każdej raty, terminu płatności, zastosowanego oprocentowania, historii wpłat.

Oczywiście jeśli nie dysponują Państwo wszystkimi wyżej wskazanymi dokumentami, na etapie analizy niezbędną będzie tylko umowa o kredyt.

Analiza umowy kredytowej

Analiza umowy kredytowej w euro ma na celu ustalenie możliwości dochodzenia na drodze sądowej poniższych roszczeń:

– unieważnienie umowy kredytowej w związku z zastosowaniem w niej klauzul niedozwolonych,

– zwrot nadpłaconych rat kredytowych, w związku z zastosowaniem w umowie niedozwolonych klauzul umownych,

– zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Sporządzenie reklamacji do Banku

Jest to konieczny element postępowania. Pozwala również na ugodowe załatwienia sprawy na etapie przedsądowym.

Przygotowanie wezwania do zapłaty

Kolejny konieczny element procedury. Kodeks postępowania cywilnego wymaga wysłania wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu.

Obsługa sprawy w sądzie lub negocjowanie ugody z Bankiem

Prowadzimy pełną obsługę sporów przed sądem. Jesteśmy z Państwem na każdej rozprawie, przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma, czuwamy nad przebiegiem postępowania.

 

Banki w obawie przed przegraną, coraz częściej oferują ugody kredytobiorcom. Jesteśmy z Państwem na każdym etapie negocjowania i zawierania ugody. W razie potrzeby sprawdzimy ją, zarekomendujemy zmiany lub wskażemy argumenty przemawiające za jej odrzuceniem.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

POSIADAMY BOGATE DOŚWIADCZENIE

mamy duże doświadczenie w procedowaniu spraw z zakresu kredytów hipotecznych w walucie obcej

PRZEMAWIAJĄ ZA NAMI LICZNE SUKCESY

skierowaliśmy już kilkadziesiąt spraw do sądu, zawarliśmy kilkanaście ugód sądowych i pozasądowych

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE DO KAŻDEJ SPRAWY

zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie niezależnie od kwoty zaciągniętego kredytu

Zleć bezpłatną analizę swojej umowy

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kredyty hipoteczne w euro to pożyczki udzielane w walucie euro, które są przeznaczone na finansowanie zakupu lub budowę nieruchomości.

Unieważnienie kredytu w euro polega na ustaleniu, że umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, po usunięciu których nie może zostać utrzymana w mocy. W skutek tego umowa upada w całości oraz od początku (jakby nigdy nie została zawarta), a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich wpłat dokonanych na rzecz banku od początku obowiązywania nieważnej umowy. Jednocześnie bank, po prawomocnym unieważnieniu umowy, jest uprawniony do żądania zwrotu kapitału wypłaconego Kredytobiorcy.

„Odeurowienie” kredytu to proces, w którym kredyt w euro zostaje przeliczony na inną walutę, najczęściej walutę krajową lub inną stabilną walutę. Głównym celem odeurowienia jest zmniejszenie ryzyka związanego z fluktuacjami kursu wymiany euro oraz ewentualnymi skutkami takich fluktuacji dla kredytobiorców.

Aby złożyć pozew przeciwko bankowi w sprawie o kredyt w walucie euro należy przygotować dokument umowy kredytu i ewentualne załączniki do umowy, takie jak regulamin kredytu, a także aneksy do umowy, o ile były zawierane. Jeżeli Kredytobiorca utracił te dokumenty, można zwrócić się do banku o wydanie ich kopii. Nadto należy uzyskać zaświadczenie o wszystkich spłatach rat z uwzględnieniem kursu wymiany waluty obcej oraz prowizji i innych świadczeń, zaświadczenie o wypłaconych transzach kredytu, zaświadczenie o aktualnym zadłużeniu oraz historię oprocentowania.  Oczywiście w razie potrzeby nasza Kancelaria wystąpi do banku o wydanie tych dokumentów w Państwa imieniu.

Z naszego doświadczenia, a także analizy orzecznictwa sądów polskich wynika, iż sytuacja jest korzystna dla kredytobiorców. W ostatnich kilkunastu miesiącach zapadło wiele pozytywnych dla kredytobiorców wyroków, w których sądy unieważniały w całości umowy kredytu. Pamiętaj, że na każdym etapie postępowania będziesz mógł liczyć na wsparcie i pomoc naszych doświadczonych prawników.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ANNA SOBCZYK
RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ŁUKASZ KLIMCZAK
Adwokat / Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

Kolejny sukces Kancelarii Madejczyk w sprawie CHF !

Z radością informujemy, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces w walce o prawa naszych Klientów. Dzięki naszym staraniom, udało się…

Wygrana w sprawie CHF z Bankiem Millennium!

Z radością informujemy, że nasza kancelaria odniosła kolejny sukces w walce o prawa naszych klientów! W najnowszym wyroku z dnia…