UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

- SKUTECZNE ODDŁUŻENIE -

CZEMU WARTO UZYSKAĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Oddłużenie

Uzyskasz oddłużenie, dzięki czemu całkowicie pozytywnie zmienić swoją sytuację życiową.

Nowy Start

Uzyskasz nowy start w życiu, wreszcie bez długów, bez telefonów wierzycieli, bez stresu.

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

Sprawdzimy warunki.

Bezpłatnie przeanalizujemy czy Twoja sytuacja nadaje się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wyjaśnimy Wątpliwości

Wytłumaczymy Ci wszelkie kwestie związane z upadłością konsumencką, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Przygotujemy Dokumenty

Przygotujemy niezbędne dokumenty i będziemy Ciebie wspierać przez całe postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

KTO SKORZYSTA

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby prywatne, oraz pod pewnymi warunkami, byli przedsiębiorcy. Jeżeli jesteś niewypłacalny, czyli nie jesteś w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań, to upadłość konsumencka jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Całkowite oddłużenie

Upadłość konsumencka to najlepsze rozwiązanie dla osób, które wpadły w spiralę zadłużenia i nie są w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Skutecznie przeprowadzone postępowanie pozwala uzyskać oddłużenie po częściowej spłacie wierzycieli lub nawet bez obowiązku jakiejkolwiek spłaty.

Sprzedaż majątku

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk sprzedaje majątek upadłego konsumenta. Syndyk nie sprzeda rzeczy wyłączonych spod egzekucji ani rzeczy niezbędnych dla upadłego konsumenta i pozostających na jego utrzymaniu członków rodziny. Niestety, mieszkanie co do zasady podlega likwidacji.

Zachowanie mieszkania w upadłości konsumenckiej

W upadłości konsumenckiej likwidacja majątku nie jest jedynym scenariuszem. Jest możliwe zachowanie majątku i ocalenie mieszkania lub domu. Przepisy dają bowiem możliwość upadłemu konsumentowi zawarcia układu z wierzycielami i ustalenie z nimi zasad spłaty.

Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania zwołuje się zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Zwołując zgromadzenie wierzycieli można wstrzymać likwidację majątku upadłego konsumenta, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły konsument.

Procedowanie postępowania o zawarcie układu pozwala zapobiec likwidacji majątku upadłego. Jest to rozwiązanie najlepsze dla osób, które stały się niewypłacalne, jednak uzyskują stałe dochody, pozwalające realizować układ. W przypadku przegłosowania układu na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy przedkłada sądowi wniosek o zatwierdzenie układu, a jego zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie. Oczywiście całkowite oddłużenie następuje po wykonaniu układu przez upadłego konsumenta.

Dlaczego My

Jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną

Mamy duże doświadczenie w procedowaniu upadłości konsumenckich

Pomogliśmy już kilkudziesięciu osobom zacząć nowe życie bez długów

Jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

Zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie