UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

- skuteczne oddłużanie -

CZEMU WARTO UZYSKAĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

KONIEC Z ŻYCIEM W CIĄGŁYM STRESIE

koniec uporczywych windykacji, koniec komorników, koniec telefonów od wierzycieli

KAŻDY MOŻE SIĘ POMYLIĆ

nie jesteś jedyną osobą, która popadła w problemy finansowe, ale nie możesz być jedyną, która zostanie z tymi problemami na zawsze

UZYSKASZ ODDŁUŻENIE

uzyskasz oddłużenie, dzięki czemu całkowicie pozytywnie zmienisz swoją sytuację życiową

WYSTARTUJESZ NA NOWO

uzyskasz nowy start w życiu, wreszcie bez długów, bez telefonów wierzycieli, bez stresu

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

SPRAWDZIMY WARUNKI

bezpłatnie przeanalizujemy czy Twoja sytuacja nadaje się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

WYJAŚNIMY WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI

wytłumaczymy Ci wszelkie kwestie związane z upadłością konsumencką, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości

PRZYGOTUJEMY NIEZBĘDNE DOKUMENTY

przygotujemy niezbędne dokumenty i będziemy Cię wspierać przez całe postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

KTO SKORZYSTA

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby prywatne oraz pod pewnymi warunkami, byli przedsiębiorcy. Jeżeli jesteś niewypłacalny, czyli nie jesteś w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań, to upadłość konsumencka jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Całkowite oddłużenie

Upadłość konsumencka to najlepsze rozwiązanie dla osób, które wpadły w spiralę zadłużenia i nie są w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Skutecznie przeprowadzone postępowanie pozwala uzyskać oddłużenie po częściowej spłacie wierzycieli lub nawet bez obowiązku jakiejkolwiek spłaty.

Sprzedaż majątku

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk sprzedaje majątek upadłego konsumenta. Syndyk nie sprzeda rzeczy wyłączonych spod egzekucji ani rzeczy niezbędnych dla upadłego konsumenta i pozostających na jego utrzymaniu członków rodziny. Niestety, mieszkanie co do zasady podlega likwidacji.

Zachowanie mieszkania w upadłości konsumenckiej

W upadłości konsumenckiej likwidacja majątku nie jest jedynym scenariuszem. Jest możliwe zachowanie majątku i ocalenie mieszkania lub domu. Przepisy dają bowiem możliwość upadłemu konsumentowi zawarcia układu z wierzycielami i ustalenie z nimi zasad spłaty.

Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania zwołuje się zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Zwołując zgromadzenie wierzycieli można wstrzymać likwidację majątku upadłego konsumenta, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły konsument.

Procedowanie postępowania o zawarcie układu pozwala zapobiec likwidacji majątku upadłego. Jest to rozwiązanie najlepsze dla osób, które stały się niewypłacalne, jednak uzyskują stałe dochody, pozwalające realizować układ. W przypadku przegłosowania układu na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy przedkłada sądowi wniosek o zatwierdzenie układu, a jego zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie. Oczywiście całkowite oddłużenie następuje po wykonaniu układu przez upadłego konsumenta.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

mamy duże doświadczenie w procedowaniu upadłości konsumenckich

PRZEMAWIA ZA NAMI WIELE SUKCESÓW

pomogliśmy już kilkudziesięciu osobom zacząć nowe życie bez długów

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE DO KAŻDEJ SPRAWY

zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Konsumencka upadłość to procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osoby, która stała się osobą niewypłacalną, czyli przestała sobie radzić ze spłacaniem swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Głównym celem tego postępowania jest częściowe lub pełne oddłużenie, ale jednocześnie ma prowadzić do jak najpełniejszego zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika.

Aby rozpocząć postępowanie o bankructwo osoby fizycznej trzeba złożyć odpowiedni wniosek do sądu upadłościowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika i uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Wniosek musi zawierać istotne informacje, w szczególności takie jak: lista wszystkich długów z podaniem wierzyciela, wysokości zadłużenia i terminu płatności, spis majątku dłużnika wraz z zabezpieczeniami, informacje o przychodach i wydatkach za ostatnie 6 miesięcy, informacje o istotnych czynnościach prawnych dokonanych przed złożeniem wniosku i inne. Istotnym elementem wniosku jest uzasadnienie, czyli opis przyczyn niewypłacalności z opisem aktualnej sytuacji dłużnika.

W skrócie jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką:

 • Wyszukaj właściwy Sąd upadłościowy.
 • Przygotuj wniosek do sądu, podając między innymi:
  • informacje dotyczące zobowiązań finansowych dłużnika;
  • listę wierzycieli dłużnika wraz z kwotami i terminami zobowiązań;
  • spis majątku dłużnika (ruchomości i nieruchomości) wraz zabezpieczeniami;
  • informacje o przychodach i wydatkach;
  • uzasadnienie wniosku – co spowodowało, że dłużnik stał się niewypłacalny;
 • Opłać wniosek – 30 zł.

Sąd właściwy wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencką  / bankructwo konsumenckie można ogłosić wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która jest niewypłacalna, czyli nie jest w stanie spłacić swoich wierzycieli, gdyż jej dochody nie są wystarczające do pokrycia narastających zobowiązań.

 

Warto też wiedzieć, że wniosek może złożyć zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele !

 • Osoba decydująca się na ogłoszenie bankructwa musi pamiętać, że nadzór nad całym majątkiem przejmuje Syndyk, czyli w czasie trwania postępowania dłużnik nie może dysponować majątkiem (nie będzie możliwości sprzedaży auta, przepisania np. swojego mieszkania na dzieci, czy też wzięcia jakichkolwiek pożyczek). Syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę i środki na koncie bankowym (do określonej wysokości), a dłużnik ma możliwość kupienia jedynie produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania (np. jedzenie, leki, itp.).
 • Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, to w chwili ogłoszenia upadłości powstanie rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłości.
 • Zadłużenie dłużnika przestaje rosnąć w momencie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej (wstrzymanie naliczania odsetek).
 • Długi, których nie umorzysz w postępowaniu upadłościowym:
  • alimenty;
  • długi, które są wynikiem postępowania karnego (np. grzywny);
  • renty i obowiązki naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci;
  • zobowiązania, które dłużnik zataił w trakcie postępowania upadłościowego.
 • Syndyk w toku postępowania sprzeda nieruchomości jak i ruchomości dłużnika, na poczet spłat zobowiązań (nie może sprzedać sprzętów do codziennego życia np. lodówki, pralki).
 • Sąd może ustalić plan spłaty do 36 miesięcy.
 • Sąd może uznać, że dłużnik ponosi winę w powstaniu zadłużenia, i wówczas może wyznaczyć plan spłat powyżej 36 miesięcy – nawet do 7 lat. To oznacza, że dłużnik będzie musiał spłacić więcej niż osoba, która ogłosiła upadłość, np. z powodu trudnej sytuacji życiowej.

Zgodnie z przepisami sąd powinien rozpoznać wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia. W praktyce, z uwagi na dużą liczbę spraw w sądach termin ten często jest dłuższy.

Proces upadłości konsumenckiej:

 • postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można uzyskać od kilku tygodni do nawet 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • likwidacja majątku upadłego przez syndyka – od kilku miesięcy do kliku lat,
 • ustalenie planu spłaty przez sąd – do 2 lat,
 • realizacja planu spłaty – do 36 miesięcy, a w sytuacjach wyjątkowych do maksymalnie 7 lat (w przypadku uznania winy upadłego do niewypłacalności),
 • upadły bez żadnego majątku może uzyskać pełne oddłużenie nawet do 1,5 roku.

 • Spis / wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną (nieruchomości i ruchomości).
 • Informacja o posiadanych środkach pieniężnych na kontach bankowych, lokatach i w gotówce.
 • Lista wierzycieli wraz z kwotami i terminami zobowiązań (większość będzie wskazana w raporcie BIK).
 • Dowody potwierdzające istnienie długów i niewypłacalności np. wypowiedzenia umów kredytów, wezwania do zapłaty.
 • Zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie o emeryturze / rencie lub dokumenty potwierdzające brak uzyskiwanych dochodów.

Wiele osób zadaje pytanie: Czy muszę zatrudnić adwokata, radcę prawnego do napisania wniosku i jeszcze mu za to płacić?

 

Są tylko 2 odpowiedzi na to pytanie: :

NIE, jeżeli dłużnik czuje się na siłach samemu napisać taki wniosek, ale musi liczyć się z tym, że Sąd źle wypełniony wniosek może odrzucić, np. z powodu nie spełnienia wymogów określonych w ustawie lub nienależytego opłacenia.

TAK, jeżeli dłużnik chce, żeby odpowiednia osoba z kwalifikacjami zajęła się sprawą od początku do końca.

Wniosek musi być złożony na odpowiednim sądowym formularzu. Wniosek nie jest łatwy do wypełnienia, dlatego proponujemy kontakt ze specjalistami ds. upadłości konsumenckiej. Specjaliści pomogą zebrać odpowiednie dokumenty, pomogą ustalić aktualne zadłużenie oraz co najważniejsze prawidłowo wypełnić wniosek, przy czym dłużnik ma pełne wsparcie w przygotowaniu wniosku o upadłość i nie musi się już o to martwić. Przykładowe koszty kancelarii za przygotowanie takiego wniosku w Polsce to koszt, który oscyluje w granicach od 2.000 do 15.000 zł (dane są nieoficjalne!)

W dzisiejszych czasach bardzo dużo Kancelarii Prawnych zajmuje się wnioskami o upadłość konsumencką, ponieważ jest to na czasie, jednak zdecydowanie rekomendujemy udanie się do specjalisty ds. upadłości konsumenckiej. Takimi specjalistami są doradcy restrukturyzacyjni, którzy również pełnią rolę syndyków w postępowaniach upadłościowych, a których znajdziesz w naszym zespole.

Dobrą Kancelarię można poznać po efektach, a nie obietnicach!!

Dlaczego warto wybrać Naszą Kancelarię?

 • przejrzyste zasady współpracy;
 • propozycja elastycznych płatności;
 • pełna poufność;
 • przemawia za nami wiele sukcesów;
 • profesjonalny i stały kontakt z Kancelarią.

Nasz adwokat – Twoja upadłość konsumencka.

 • Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa i Restrukturyzacyjna ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok – https://bialystok.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VI Wydział Gospodarczy ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała – https://bielsko-biala.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz – http://bip.bydgoszcz.sr.gov.pl ;
 • Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa – https://czestochowa.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg – http://elblag.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Piekarnicza 10,  80-126 Gdańsk – https://gdansk-polnoc.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Powstańców Warszawy 23,  44-101 Gliwice – https://gliwice.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski – https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl;
 • Sąd w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra – https://jelenia-gora.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy ul. Adama Asnyka 56a, 62-800 Kalisz – https://kalisz.sr.gov.pl/;
 • Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, 40-040 Katowice – http://katowice-wschod.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce – https://kielce.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Gen. Wł. Andersa 34, 75-950 Koszalin – https://koszalin.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo-Restrukturyzacyjnych ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków – https://krakow-sr.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Legnicy V Wydział Gospodarczy ul. Złotoryjska 19,  59-220 Legnica – https://legnica.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział IX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik – http://lublin-wschod.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczy ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź – https://lodz.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ul. Artyleryjska 3c, 10-165 Olsztyn – https://olsztyn.sr.gov.pl/
 • Sąd Rejonowy w Opolu V Wydział Gospodarczy – Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole – https://opole.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim – Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski – https://piotrkow-tryb.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy – Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4 B, 09-404 Płock – http://plock.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań – https://poznan-staremiasto.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy ul. Warszawska 1, 26-610 Radom – https://radom.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy – Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych – ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów – http://rzeszow.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin – http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/;
 • Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy ul. Słowackiego 10, 11, 11a, 58-300 Wałbrzych – http://walbrzych.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Tarnowie V Wydział Gospodarczy ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów – https://tarnow.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń – https://torun.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XVIII i XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa – https://warszawa.sr.gov.pl/;
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław – https://wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl;
 • Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra – http://internetowa.zielona-gora.sr.gov.pl;

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ŁUKASZ KLIMCZAK
Adwokat / Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

PAULINA STRZELCZYK
Dyrektor Kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

Sukces Kancelarii – upadłość konsumencka naszej Klientki w Legnicy !!!

Sąd Rejonowy w Legnicy na nasz wniosek ogłosił w dniu 04 lipca 2024 r. upadłość naszej Klientki jako osoby fizycznej…

Sukces Kancelarii – ogłoszenie upadłości konsumenckiej naszego kolejnego Klienta

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 19 czerwca 2024 r. na…

EKSPERT RADZI