Tag: umowa

Kształtowanie umowy

Kształtowanie umowy z zachowaniem równości stron

Zamawiający powinien kształtować umowę z zachowaniem równowagi stron                Umowy zawierane z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego…

Umowy zawarte z parabankiem

Umowy zawarte z parabankiem

Umowy zawarte z parabankiem obejmujące czynności zastrzeżone dla banków są ważne Artykuł 5 ust. 1 Prawa Bankowego zawiera katalog czynności…