Tag: umowa

Kształtowanie umowy

Kształtowanie umowy z zachowaniem równości stron

Zamawiający powinien kształtować umowę z zachowaniem równowagi stron                Umowy zawierane z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego należą do umów, na które wykonawcy nie mają dużego wpływu. Większość umów ukształtowana jest z rażącym naruszeniem interesów wykonawców, a wszelkie próby wpływu na zmianę ich postanowień kończą się fiaskiem. Zwykle odpowiedź zamawiającego na pytania

Czytaj dalej

Umowy zawarte z parabankiem

Umowy zawarte z parabankiem

Umowy zawarte z parabankiem obejmujące czynności zastrzeżone dla banków są ważne Artykuł 5 ust. 1 Prawa Bankowego zawiera katalog czynności bankowych, które zgodnie z ustępem 4 tegoż artykuł zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji banków. Wśród tych czynności ustawodawca zawarł między innymi udzielanie kredytów, prowadzenie innych rachunków bankowych czy przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub

Czytaj dalej