Klauzula informacyjna

 1. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM
  Administratorem Twoich danych osobowych jest MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp.k. z/s ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 20,  90-349 Łódź . Możesz się z nami skontaktować tradycyjną drogą korespondencyjną na ww. adres siedziby spółki lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@madejczyk.biz
 2. TWOJE PRAWA:
  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w pewnych sytuacjach, także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. PO CO NAM TWOJE DANE?
  Twoje dane są przetwarzane w celu informowania Cię o potencjalnie interesujących Cię treściach związanych z działalnością Kancelarii, wysyłania informacji handlowej i prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług, w ogólnych celach kontaktowych jak również w celu zapewnienia Ci uczestnictwa w organizowanych przez nas webinarach oraz ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami z naszej strony.
 4. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO, czyli Twoja zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest kontakt z Tobą, marketing bezpośredni oraz ewentualne dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami.
 5. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ?
  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III. powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania naszych obowiązków (zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań). Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, będą one przetwarzane nie dłużej niż do momentu jej wycofania.
 6. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE:
  Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom zapewniającym hosting naszej strony internetowej lub danych, dostawcom narzędzi informatycznych i oprogramowania, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
 7. TRANSFER DANYCH:
  Twoje daje osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG w ramach korzystania przez nas z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna). W takim przypadku transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego możesz uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby.
 8. DOBROWOLNOŚĆ:
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne odpowiednio do kontaktu z Tobą, otrzymania przez Ciebie naszego newslettera i informacji handlowych, prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego, czy zapewnienia Ci uczestnictwa w organizowanych przez nas webinarach. Niepodanie przez Ciebie danych uniemożliwi ww. działania. Pamiętaj, że udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie kontaktując się z nami, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 9. PROFILOWANIE:
  Nie będziesz podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 10. SPRZECIW:
  Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane przetwarzane są:

  1. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wymaga to podania uzasadnienia;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz go zgłosić w każdym przypadku, bez konieczności uzasadnienia.