Tag: ZUS

ZUS

ZUS może kwestionować wysokie wynagrodzenia

W dniu 29 listopada 2017 roku Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie, dotyczące pytania prawnego Sądu Okręgowego w Częstochowie IV Wydział…

ZUS

ZUS zweryfikuje emeryturę i rentę na nowych zasadach

W dniu 23 marca 2017 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o…