Tag: ZUS

ZUS

ZUS może kwestionować wysokie wynagrodzenia

W dniu 29 listopada 2017 roku Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie, dotyczące pytania prawnego Sądu Okręgowego w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kompetencji ZUS-u w zakresie weryfikacji wysokości podstawy składki poprzez weryfikację wysokości wynagrodzenia pracownika. Trybunał orzekł, że art. 83 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 41 ust. 12

Czytaj dalej