Czym jest kalkulator cen transferowych? Poznaj korzyści z jego wdrożenia

Poznaj korzyści, jakie daje kalkulator cen transferowych. Jest to specjalistyczna usługa świadczona przez naszą Kancelarię dla podmiotów powiązanych, która polega na stworzeniu narzędzia indywidualnie dopasowanego do danego klienta. Na czym polega i jakie daje korzyści? Kalkulator cen transferowych — co to takiego? Kalkulator cen transferowych to oryginalna usługa stworzona dla podmiotów powiązanych stosujących ceny transferowe

Czytaj dalej

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych

Skarga na czynności syndyka w upadłości konsumenckiej

Na jakim etapie upadłości konsumenckiej pojawia się syndyk W przypadku osiągnięcia wstępnego sukcesu polegającego na wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, jednym z elementów tegoż postanowienia będzie wyznaczenie syndyka. Syndyk swoją funkcję obejmuje już w dniu wydania postanowienia, gdyż postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne od dnia wydania. Znaczenie syndyka po ogłoszeniu

Czytaj dalej

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Zmiana sposobu użytkowania lokali bez zbędnych formalności

Napływ do Polski znacznej liczby obywateli Ukrainy zwiększył popyt na lokale mieszkalne. Na to nałożyła się sytuacji związana z pandemią, która zwiększyła popularność pracy zdalnej i hybrydowej a tym samym zmniejszył się popyt na rozbudowane kompleksy biurowe. Skutkiem tego wiele budynków biurowych czy handlowych pustoszeje, przynosząc straty właścicielom i marnowanie niewykorzystanej przestrzeni. Dotyczy to w

Czytaj dalej

Brazylia: wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe

Krajowy Urząd Ochrony Danych (ANPD) w dniu 28 stycznia 2022 r. opublikował wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe. Przewodnik ma na celu pomóc instytucjom i podmiotom publicznym w dostosowaniu się do LGPD, w szczególności w zakresie udostępniania i ujawniania danych osobowych.   Aby uzyskać dostęp do pełnej treści opublikowanych wytycznych, kliknij w link:

Czytaj dalej

ochrona

Kiedy, komu i na jakich zasadach można udostępnić dane osobowe?

Administrowanie danymi osobowymi wiąże się z koniecznością zapewnienia ochrony przed ich nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do nich osób niepowołanych. Zdarzają się sytuacje, że do administratora wpływa prośba innego podmiotu o udostępnienie określonych danych osobowych. Jak powinien postąpić administrator w takim przypadku? Czy można udostępniać dane osobowe innym podmiotom? Generalnie, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca

Czytaj dalej

Wstępne zgłoszenie wynalazku

Nowa instytucja Nowa ustawa prawa własności przemysłowej (aktualnie w fazie opiniowania) wprowadza novum w zakresie zgłaszania wynalazków tj. wstępne zgłoszenie wynalazku. Celem nowej regulacji jest stworzenie szybkiej i efektywnej możliwości zastrzeżenia daty pierwszeństwa zgłoszenia wynalazku, po dokonaniu uproszczonego zgłoszenia bez ryzyka utraty nowości zgłoszonego rozwiązania. Wymogi wstępnego zgłoszenia wynalazku W myśl art. 31 projektowanej ustawy

Czytaj dalej

Oferta podpisana

Program pomocowy dla tzw. przedsiębiorstw energochłonnych określany jako Tarcza Solidarnościowa

W związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu, rząd zamierza uruchomić program pomocowy dla tzw. przedsiębiorstw energochłonnych, określany jako Tarcza Solidarnościowa. W związku z tym, że pomoc dedykowana jest przedsiębiorstwom energochłonnym, przypuszczamy, że będzie chodziło m.in. o następujące branże: produkcja odzieży skórzanej (PKD.14.11.), produkcja aluminium (PKD.24.42.), produkcja masy włóknistej (PKD.17.11.), produkcja papieru i

Czytaj dalej

umowa pożyczki

PZP: potrącenia z wynagrodzenia znowu dopuszczalne

W dniu 24 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1768), która uchyliła art. 15r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

Czytaj dalej

Dokumentacja CT za 2021 rok – pamiętaj o zmianach podatkowych

Zostały już tylko 3 miesiące na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za rok 2021 – przedłużony termin mija 31 grudnia 2022 w przypadku firm, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu. Jest to więc idealny moment, by przypomnieć wszystkim podatnikom o zmianach w przepisach dotyczących dokumentacji cen transferowych w zakresie oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym i pośrednich

Czytaj dalej

podpis elektroniczny

Wytyczne stosowania ogólnego prawa o ochronie danych osobowych przez pełnomocników ds. przetwarzania danych w kontekście wyborczym

Krajowy Urząd Ochrony Danych (ANPD) oraz Najwyższy Sąd Wyborczy (TSE) opublikowały 3 stycznia 2022 r. wytyczne dotyczące stosowania ogólnego prawa o ochronie danych osobowych przez podmioty przetwarzające dane w kontekście wyborczym. Wytyczne zawierają praktyczne wskazówki dotyczące stosowania LGPD i są skierowane do osób przetwarzających informacje, które będą uczestniczyć w procesie wyborczym. Wytyczne zawierają również zalecenia

Czytaj dalej