Zakres zastosowania ustawy covidowej

Odwołanie stanu epidemii a ważność dokumentów imigracyjnych

Malejąca liczba zakażeń koronawirusem Sars-Cov-2 i stopniowe znoszenie najdotkliwszych obostrzeń epidemicznych przyczyniły się do tego, aby rządzący odeszli od utrzymywania na terytorium kraju stanu epidemii. Od dnia 16 maja 2022 r. formalnie nie ma już w Polsce epidemii w rozumieniu przepisów prawa. Jak zmiana dokonana w tym zakresie wpływa na dokumenty imigracyjne cudzoziemców przebywających lub

Czytaj dalej

cit

Kwoty wypłacone udziałowcom za usługi na rzecz spółki nie stanowią ukrytych zysków – spółka nie zapłaci od nich estońskiego CIT

W niedawnej interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził brak estońskiego CIT do zapłaty od kwot wypłaconych wspólnikom za wykonane przez nich usługi doradczo-konsultingowe. Wydana interpretacja podatkowa powinna się przyczynić do większej popularności estońskiego CIT, w którym biznes widzi szansę na formę opodatkowania sprzyjającą biznesowi. Ukryty zysk Przypomnijmy, że tzw. estoński CIT (tj. ryczałt od

Czytaj dalej

spółka jawna

Dotacja dla firm z Województwa Podlaskiego. Przedsiębiorca może otrzymać nawet 8 000 000,00 PLN !

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 10 000 000,00 PLN Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel konkursu to przede wszystkim wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym. Terminy w których można składać wnioski –

Czytaj dalej

rejestr turystów

UDOSTĘPNIASZ ADRES LUB SIEDZIBĘ DLA INNEJ SPÓŁKI WPISZ SIĘ DO REJESTRU.

JAKIE USŁUGI PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU. Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług określonych w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”) polegających na: zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności adresu korespondencyjnego innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. podlega obowiązkowi wpisu do rejestru działalności na

Czytaj dalej

Przesłanki ogłoszenia upadłości

Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Skutecznie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może trwale odmienić życie konsumenta, jeżeli w toku postępowania Sąd udzieli konsumentowi oddłużenia. Zakończenie postępowania poprzez umorzenie Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jak większość postępowań sądowych, może się zakończyć przed merytorycznym załatwieniem sprawy. Stanie się tak wówczas, gdy Sąd upadłościowy wyda postanowienie o

Czytaj dalej

Przetwarzanie danych osobowych

Obwiązek filtrowania treści zamieszczanych przez użytkowników przez dostawców usług udostępniania treści online – wyrok TUSE z dnia 26 kwietnia 2022 r. C -401/19

Przedmiot skargi Rzeczpospolitej Polskiej Przedmiotem złożonej przez Rzeczpospolitą Polskę skargi było, tytułem żądania głównego stwierdzenie nieważności art. 17 ust. 4 lit. b i art. 17 ust. 4 lit. c in fine dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

Czytaj dalej

naruszenia przepisów PZP

Ustawa antypuntinowska w zamówieniach publicznych

W dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zakres wykluczenia Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania

Czytaj dalej

Estoński CIT

Dotacje (bezzwrotne) do 900.000 PLN na ekspansję zagraniczną polskich firm sektora MŚP – nawet 85% kosztów internacjonalizacji może pokryć dotacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 1.2Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł. Maksymalnie Państwa firma może otrzymać 900 000 zł. Konkurs trwa od 05.05.2022 do 29.06.2022. Zdecydowanie zachęcamy do szybkiego kontaktu – potrzeby jest nam czas na spotkania z Państwem w

Czytaj dalej

VAT

Art. 176 KSH jednak z VAT?

Przed wejściem w życie „Polskiego Ładu” członkowie zarządu spółki z o.o. otrzymujący wynagrodzenie na podstawie uchwały o powołaniu nie musieli uiszczać ani składki zdrowotnej ani żadnych innych składek na ubezpieczenia społeczne. Jedynym obciążeniem dla zatrudnianych przez spółkę członków zarządu była konieczność odprowadzenia podatku dochodowego. Obecnie członek zarządu otrzymujący wynagrodzenie od spółki z o.o. musi miesięcznie

Czytaj dalej

RODO

RODO w projektowaniu stron internetowych – „dark patterns”

W kontekście przepisów dotyczących ochrony danych osobowych każdy administrator powinien przestrzegać podstawowych zasad, takich jak rzetelność, przejrzystość komunikatu, czy dobrowolność udzielonej zgody. W przypadku stron internetowych czy aplikacji wciąż jednak mamy do czynienia z pewnymi praktykami manipulacji zachowań użytkownika, które te zasady naruszają. W projektowaniu interfejsów wykorzystywane jest m.in. programowanie neurolingwistyczne, czyli NLP. Opiera się ono

Czytaj dalej