spółka akcyjna

W jaki sposób przekształcić przedsiębiorcę w spółkę?

W obecnym stanie prawnym zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych przekształcenie przedsiębiorcy może polegać wyłącznie na zmianie formy działalności prowadzonej dotychczas w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną, spółkę akcyjną). Nie ma obecnie możliwości bezpośredniego przekształcenia JDG w spółkę osobową, tj. w spółkę jawną, spółkę partnerską,

Czytaj dalej

Sygnaliści – jest projekt ustawy!

„Sprawy bagatelne” – projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która została uchwalona przez Sejm w dniu 26 stycznia 2023 r. oraz przekazana do Senatu do dalszych prac zawiera ciekawą regulację w zakresie postępowania uproszczonego. Rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym Według nowych przepisów zostaną wprowadzone dodatkowe uproszczenia do spraw o wartości przedmiotu sporu do 4000 zł (tzw. spraw bagatelnych). Pierwszą z

Czytaj dalej

VAT

SLIM VAT 3 – ułatwienia w podatku VAT od 1 kwietnia 2023 r.

Rząd przyjął projekt SLIM VAT 3, czyli nowelizacji ustawy o VAT mającej na celu „odchudzenie” przepisów oraz wprowadzenie ułatwień dla podatników. Teraz trafi on do Sejmu. Pierwotnie zakładano, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r., ale obecnie przewiduje się, że przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 2-ego kwartału 2023 r. Poniżej wskazujemy, co zmieni się

Czytaj dalej

KOLEJNY SUKCES KANCELARII W SPORZE Z BANKIEM DOTYCZĄCYM UMOWY O KREDYT W CHF !

W sprawie prowadzonej dla naszych Klientów przed Sądem Okręgowym Warszawie Sąd I instancji zasądził zwrot wszystkich wpłat wskazanych w pozwie, dokonanych przez powodów na rzecz pozwanego banku, stwierdzając iż podstawą do zapłaty jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego do CHF, zawartej przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego banku. Jednocześnie Sąd I instancji zasądził od banku

Czytaj dalej

Kolejny sukces Kancelarii – korzystna interpretacja dla naszego Klienta !

Uzyskaliśmy dla naszego klienta interpretację podatkową, która potwierdza że wynagrodzenia wypłacane Wspólnikom Spółki za powtarzające się świadczenie niepieniężne stanowią dla tych wspólników przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od tych

Czytaj dalej

Kolejny sukces Kancelarii – KIS przychyliła się do naszego stanowiska w spr. estońskiego CIT !

Krajowa Informacja Skarbowa przychyliła się do naszego stanowiska, zgodnie z którym nasz klient nie musi płacić estońskiego CIT od „ukrytych zysków” w związku z nabyciem przez spółkę powtarzających się świadczeń niepieniężnych od wspólników. Zgodnie z uzyskają przez nas interpretacją podatkową, jeżeli warunki usług realizowanych przez wspólników spółki w ramach powtarzalnych świadczeń będą miały charakter rynkowy

Czytaj dalej

Numer telefonu jako dane osobowe – czy na pewno?

Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Do niedawna nie ulegało wątpliwości, że numer telefonu jest daną osobową w rozumieniu RODO. Na chwilę obecną stanowisko polskiego organu nadzorczego jest w tym zakresie niezmienne. Co się jednak okazuje, wątpliwości w tym zakresie ma Naczelny Sąd Administracyjny. W głośnym

Czytaj dalej

Operator witryny sprzedaży internetowej może być uznany za podmiot naruszający prawa do znaków towarowych zamieszczonych bezprawnie w ofertach zewnętrznych podmiotów

W zawisłych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powództwa Christian Louboutin przeciwko Amazon sprawach toczących się pod sygnaturą C-148/21 oraz C-184/21 w dniu 22 grudnia 2022 r. zapadło interesujące rozstrzygnięcie w myśl którego sposób prowadzenia komunikacji handlowej operatora platformy, w tym sposób prezentacji ogłoszeń może prowadzić do uznania, iż operator platformy jest podmiotem naruszającym prawo

Czytaj dalej

Delegowanie pracowników

Będą zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych budynków

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiera szereg rozwiązań, które mają uporządkować zasady budowy budynków wielorodzinnych. Rozwiązania te przedstawiają się następująco: Zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów. Odległość między balkonami na odrębnej płycie balkonowej musi wynosić minimum 4 metry, a w przypadku

Czytaj dalej

Układ częściowy

Ile potrzeba głosów, aby przegłosować układ

Znaczenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Zawarcie układu to kluczowy moment każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze właśnie zawarcia układu z wierzycielami (poza postępowaniem sanacyjnym, które poza zawarciem układu przewiduje również podjęcie działań sanacyjnych wobec przedsiębiorcy, w celu naprawy jego sytuacji ekonomicznej). O układzie szerzej

Czytaj dalej