przyjęcie oferty

Przyjęcie oferty z jej niewielką modyfikacją stanowi przyjęcie oferty

W stanie faktycznym który stanowił podstawę wydania przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyroku z dnia 28 stycznia 2021 r. sygn. akt. I AGa 205/19 strona powodowa domagała się zasądzenia kwoty 96.042,45 PLN tytułem zapłaty ceny za sprzedany stronie pozwanej towar w postaci napojów energetycznych. Strony łączyła długoletnia współpraca. W przypadku czterech dostaw, które stanowiły tło

Czytaj dalej

Fundusz Gwarancyjny

Nowa ustawa deweloperska – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Będąca na dzień opracowania niniejszego artykułu niemal na końcu legislacyjnej drogi ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej: „Ustawa”) wprowadza szereg istotnych zmian znacznie modyfikujących dotychczasowy reżim uchylanej ustawy deweloperskiej. Jedną z nowości jest powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: „DFG”). Jak

Czytaj dalej

Gwarancja wadialna musi odwoływać się do właściwej ustawy Pzp

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Mimo to, zdarzają się jeszcze postępowania prowadzone w oparciu o przepisy poprzedniej ustawy z 2004 roku. Jeżeli bowiem postępowanie zostało ogłoszone do dnia 31 grudnia 2020 r., Zamawiający stosują przepisy dotychczasowe. Ustalenie właściwych przepisów w oparciu, o które prowadzone jest postępowanie ma bardzo

Czytaj dalej

zatrudnienie obcokrajowców

Zatrudnianie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

Coraz więcej polskich pracodawców, z różnych względów, decyduje się na współpracę z obcokrajowcami. Rodzi to wiele pytań pod kątem ewentualnych formalności, jakich należy dopełnić, decydując się na taki krok. Wbrew pozorom, w takim przypadku nie wystarczy zawarcie umowy i zgłoszenie do ubezpieczeń na takich samych zasadach, jakby zatrudnienie dotyczyło obywatela Polski. Co więcej, procedura zatrudniania

Czytaj dalej

pirackie treści

Operator platformy internetowej nie ponosi odpowiedzialności za pirackie treści publikowane przez użytkowników – o ile reaguje na zgłoszenia naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym w dniu 22 czerwca 2021 r. wyroku w/s YouTube i Cyando (C-682/18 ora C-683/18) stwierdził, iż operator platformy internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści publicznie udostępniane przez użytkowników zarządzanej przez niego platformy, o ile nie przyczynia się do zamieszczenia na prowadzonej przez niego platformie plików w sposób inny niż

Czytaj dalej

VAT

Sukces kancelarii – urząd skarbowy nie może dowolnie przedłużać zwrotu VAT bez uzasadnionych podstaw

Polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu mierzą się z problemem wydłużanych o wiele miesięcy, a nawet lat procedur weryfikacyjnych przy zwrocie podatku VAT. Podstawowy termin zwrotu podatku VAT przedsiębiorcy, który zawnioskował o ten zwrot w deklaracji podatkowej wynosi 60 dni, ale w praktyce często okazuje się fikcją. Urząd skarbowy wszczyna kontrolę w sprawie zwrotu, która przeciąga

Czytaj dalej

Faworyzowanie wierzycieli

Przestępstwo faworyzowania wierzycieli

W obrocie gospodarczym jest czymś oczywistym, iż przedsiębiorcy posiadają wielu kontrahentów. Kontrahentami są zarówno podmioty będące nabywcami towarów lub usług oraz podmioty, w stosunku do których samemu jest się zobowiązanym z tytułu dostawy towarów lub usług, bądź też z tytułu np. zobowiązań wynikających z różnego rodzaju umów dotyczących finansowania, w tym kredytów, pożyczek, leasingu itp.

Czytaj dalej

RODO

RODO w internecie z perspektywy użytkownika – troska o bezpieczeństwo czy atak informacjami?

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację: Szukasz informacji, gdzie warto wybrać się w wakacje. Wchodzisz na stronę internetową – wyskakuje okienko RODO. Dużo informacji, administrator danych, przetwarzanie itd. Przewijasz na dół – jakiś link do Polityki Prywatności. Akceptuj. Nie widzisz co jest na dole strony, ponieważ stopkę zasłania informacja o plikach cookies. Zamknij. Znajdujesz ciekawe oferty, otwierasz

Czytaj dalej

Gratyfikacje dla zaszczepionych pracowników

Gratyfikacje dla zaszczepionych pracowników

Wielu pracodawców zastanawia się nad wprowadzeniem dodatkowych benefitów dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Wśród prawników panuje ożywiona dyskusja, czy tego rodzaju gratyfikacje są dozwolone. Szczepienie są bowiem dobrowolne, zaś pracodawcom nie wolno stosować żadnych form dyskryminacji. Przepisy kodeksu pracy w art. 18 (3b) wskazują, że za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, uważa się różnicowanie

Czytaj dalej

KIO

Kilkukrotnie wzywanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

                Rażąco niska cena od wielu lat jest przedmiotem licznych dyskusji. Zarówno na gruncie poprzedniej ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i na gruncie obecnej ustawy temat ten niejednokrotnie był przedmiotem analizy Krajowej Izby Odwoławczej. Do problemu tego odniosła się KIO również w wyroku z dnia 5 maja 2021 r. Postępowanie prowadzone było na podstawie przepisów

Czytaj dalej