ulgi mieszkaniowej

MF planuje wydłużyć do 3 lat czas na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Ministerstwo Finansów zapowiada przedłużenie z dwóch do trzech lat okresu umożliwiającego skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Ulga mieszkaniowa pozwala na zwolnienie z podatku dochodu uzyskanego przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli uzyskane środki pieniężne zostaną wykorzystane na własne cele mieszkaniowe (np. nabycie innego lokalu, budowę domu, czy remont już posiadanego mieszkania). Katalog wydatków realizujących

obciążenia w budownictwie

Od 2019 r. koniec odwrotnego obciążenia w budownictwie?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązkowy split payment w branży budowlanej ma zastąpić stosowanie odwrotnego obciążenia przez podwykonawców robót budowlanych. Prawdopodobny termin wejścia w życie zmiany to 1 stycznia 2019 r. Decyzja zależy od zgody Komisji Europejskiej. Obecnie podwykonawcy robót budowlanych w związku z wykonaniem usług wystawiają faktury VAT w ramach odwrotnego obciążenia, co oznacza,

Użytkowanie samochodów

Użytkowanie samochodów do celów mieszanych – stracą przedsiębiorcy

Zgodnie z zapowiadanymi na 2019 r. zmianami podatnicy wykorzystujący samochody do celów mieszanych (na użytek zarówno firmowy, jak i osobisty) nie rozliczą już wydatków poniesionych na ich eksploatację tak korzystnie jak obecnie. Na gruncie nadal obowiązujących przepisów podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków związanych z użytkowaniem samochodów w przedsiębiorstwie. Natomiast od 2019

VAT

Jeszcze trudniej o rejestrację VAT?

Po ponad roku funkcjonowania zreformowanej Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) Ministerstwo Finansów opublikowało 2 sierpnia b.r. projekt zmiany ustawy o KAS. Fiskus doszedł do przekonania, że uprawnienia KAS muszą zostać rozszerzone, co ma wpłynąć na zwiększenie skuteczności zwalczania szarej strefy i strefy wyłudzeń podatkowych. Zmianom mają ulec m. in. zasady rejestracji firm dla podatku VAT, które

Kontrole krzyżowe

Kontrole krzyżowe po nowemu

Po ponad roku funkcjonowania zreformowanej Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) Ministerstwo Finansów opublikowało 2 sierpnia b.r. projekt zmiany ustawy o KAS. Fiskus doszedł do przekonania, że uprawnienia KAS muszą zostać rozszerzone, co ma wpłynąć na zwiększenie skuteczności zwalczania szarej strefy i strefy wyłudzeń podatkowych. Obecnie organy podatkowe mogą prowadzić kontrolę krzyżową u wszystkich podmiotów uczestniczących w

składki ZUS

Niższe składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Głównym założeniem uchwalonej ustawy jest zmiana

Skrócenie okresu przechowywania

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Od dnia 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Od stycznia pracodawca będzie mógł decydować, w jakiej formie ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie. Dotychczasowe akta w formie papierowej mogą zostać zmienione przez pracodawcę na formę elektroniczną poprzez

stawki VAT

Nowe stawki VAT już blisko

Ministerstwo Finansów opublikowało założenia nowej matrycy stawek VAT, która ma na celu wyeliminowanie absurdów związanych ze stosowaniem różnych stawek VAT do w zasadzie tych samych towarów. Obecnie zgodnie z ustawą o VAT o klasyfikacji poszczególnych produktów do preferencyjnych stawek VAT (5% lub 8% w miejsce 23%) decyduje grupowanie towaru w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

multiagent

Czy multiagent może zostać uznany za Administratora danych osobowych ?

Zgodnie z obowiązująca (  jeszcze ) ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r., pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Ustawa wskazuje, iż agent ubezpieczeniowy dokonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwanych dalej „czynnościami agencyjnymi”,

Forma pełnomocnictwa

Forma pełnomocnictwa do podpisania JEDZ-a

Obowiązujące od dnia 18 kwietnia 2018 r. przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości powyżej progów unijnych do składania JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z obowiązkiem składania JEDZ-a w formie elektronicznej wątpliwości praktyczne wzbudzała kwestia formy pełnomocnictwa do podpisania JEDZ-a. Część Zamawiających uznawała,