Estoński cit

Sprawdź, czy będzie mógł skorzystać z tzw. estońskiego CIT

  Zgodnie z zapowiedziami rządu, od 2021 r. ma obowiązywać nowy model rozliczania podatku CIT, podobny do rozwiązań wdrożonych w Estonii. Nowy system będzie polegał na tym, że spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna) nie będą opłacały podatku dochodowego CIT tak długo, jak będą wykazywały nakłady inwestycyjne. Dopiero decyzja o wypłacie zysku na własne

jpk

Nowy JPK_VAT dopiero od 1 października 2020 r.

Ministerstwo Finansów po raz kolejny zdecydowało o przesunięciu obowiązku raportowania nowych plików JPK_VAT. Zamiast od 1 lipca 2020r., wszyscy podatnicy będą stosowali nowy schemat plików JPK razem z deklaracją VAT od 1 października 2020 r. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS

Estoński CIT

Estoński CIT w Polsce od 2021 r.

Zgodnie z aktualizacją Krajowego Programu Reform przyjętą przez rząd 28 kwietnia 2020 r., podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od 2021 r. nie zapłacą podatku, jeśli zysk zainwestują, zamiast przeznaczać go do wypłaty w formie dywidendy. Jeżeli zapowiadana forma opodatkowania wejdzie w życie, będzie to rewolucja dla podatników CIT. W obecnym otoczeniu prawnym, jeżeli

koronavirus

Wydatki na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych dla pracowników.

Wydatki na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych dla pracowników, a także inne wydatki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 207 oraz art. 304 Kodeksu pracy pracodawcy są obowiązani chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy ponoszący

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. – jak dokonać zgłoszenia?

Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne mają czas do 13 kwietnia 2020 r. na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych (tj. osoby, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W przypadku niewywiązania się z obowiązku zgłoszenia możliwe jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.

kurs euro

Średniego kursu złotego w stosunku do euro

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia w zamówieniach publicznych, określające m.in. nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro tj. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz.

Biała lista podatników VAT – zawiadomienie trzeba będzie zgłosić tylko raz?

Korzystne stanowisko w zakresie składania zawiadomienia o płatnościach na rachunki bankowe, których nie ma w wykazie podatników VAT (biała lista) zajęli przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Jak zauważył Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora departamentu VAT, nie trzeba przy każdej płatności na rachunek nieujawniony w wykazie wysyłać zawiadomienia do urzędu skarbowego, tylko wystarczy złożyć jedno zawiadomienie, a późniejsze płatności

„Estoński” CIT – kto i kiedy na nim skorzysta?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie tzw. estońskiego CIT w drugiej połowie 2020 r. lub w 2021 r. Na czym polega proponowany mechanizm opodatkowania i kto z niego skorzysta? Obecnie podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest należny od wypracowanego w danym roku zysku. Dodatkowo jeżeli spółka dystrybuuje następnie zysk w formie np. dywidendy, a wspólnikiem

Zgromadzenie wspólników teraz także przez Internet

3 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2019.1543) wprowadzająca możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu telezgromadzenia lub telekonferencji. Zgodnie z nowelą KSH, która dodała nowy art. 2341 KSH umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w

Biała lista podatników VAT – jak sprawdzić kontrahenta?

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT, czyli elektroniczny wykaz podmiotów, które: Zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni; Które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo które zostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT – wraz z numerami rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną przez ten podmiot