Biała lista podatników VAT – zawiadomienie trzeba będzie zgłosić tylko raz?

Korzystne stanowisko w zakresie składania zawiadomienia o płatnościach na rachunki bankowe, których nie ma w wykazie podatników VAT (biała lista) zajęli przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Jak zauważył Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora departamentu VAT, nie trzeba przy każdej płatności na rachunek nieujawniony w wykazie wysyłać zawiadomienia do urzędu skarbowego, tylko wystarczy złożyć jedno zawiadomienie, a późniejsze płatności

„Estoński” CIT – kto i kiedy na nim skorzysta?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie tzw. estońskiego CIT w drugiej połowie 2020 r. lub w 2021 r. Na czym polega proponowany mechanizm opodatkowania i kto z niego skorzysta? Obecnie podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest należny od wypracowanego w danym roku zysku. Dodatkowo jeżeli spółka dystrybuuje następnie zysk w formie np. dywidendy, a wspólnikiem

Zgromadzenie wspólników teraz także przez Internet

3 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2019.1543) wprowadzająca możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu telezgromadzenia lub telekonferencji. Zgodnie z nowelą KSH, która dodała nowy art. 2341 KSH umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w

Biała lista podatników VAT – jak sprawdzić kontrahenta?

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT, czyli elektroniczny wykaz podmiotów, które: Zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni; Które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo które zostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT – wraz z numerami rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną przez ten podmiot

Pierwsze zasiedlenie w VAT rozumiane szerzej – dostawa budynku, budowli lub ich części od 2019 r.

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części, po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia lub ulepszenia. Od 1 września pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy o VAT będzie już nie tylko oddanie budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikami, ale również rozpoczęcie użytkowania budynków na potrzeby własne np. przez dewelopera.

Wyższe koszty sądowe w sprawach gospodarczych

Ustawa  z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2019 roku zmienia w sposób istotny ustawę o kosztach sądowych sprawach cywilnych podwyższając opłaty  sądowe w sprawach prowadzonych przez spółki lub ich wspólników. Szczególnie zmiany dotkną zwłaszcza skonfliktowanych ze

Reforma procesu karnego – prezydent podpisał ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwość

Dnia 14 sierpnia 2019 r Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę reformująca mi.in. Kodeks postępowania karnego. Wszelkie zmiany proponowane przez Ministerstwo mają za zadanie usprawnić, uprościć i przyspieszyć postępowanie karne prowadzone przez sądy.  Założenia reformy zakładają :   Koniec mówienia do pustej sali art. 100 wprowadza możliwość odstąpienia od ogłaszania orzeczenia

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) oraz nowa matryca stawek VAT na finiszu

2 sierpnia 2019 r. Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej nową matrycę stawki VAT oraz wyczekiwaną przez przedsiębiorców instytucję Wiążacej Informacji Stawkowej (WIS). Wydaje się, że termin wejścia w życie ustawy (1 listopada 2019 r.) pozostaje niezagrożony. Przypomnijmy, że nowelizacja obejmuje zmianę części stawek VAT, w tym przejście na powiązanie stawek podatku

JEDNA OSOBA = JEDNA RADA NADZORCZA

15 września 2019 roku wejdzie w życie zmiana ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 492) wprowadzająca ograniczenia możliwości pełnienia funkcji w radach nadzorczych. Jedna osoba będzie mogła wchodzić w skład rady nadzorczej tylko jednej spółki w której samorząd, Skarb Państwa lub samorządowa czy państwowa osoba prawna posiada ponad 50% kapitału zakładowego

Obciążenie hipoteczne nie wpływa na wartość nieruchomości przy podziale majątku wspólnego małżonków

Podjęta w dniu 25 lipca 2019 r. uchwała Sądu Najwyższego sygn. akt. III CZP 14/19 jest już kolejną, trzecią podjętą w tym roku uchwałą, której przedmiot sprowadza się do ustalenia wpływu obciążenia hipotecznego nieruchomości na dział majątku wspólnego małżonków. W pierwszej uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2019 r. sygn. akt. III CZP