DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

- BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO BIZNESU -

DLACZEGO WARTO SPORZĄDZIĆ DOKUMENTACJĘ CEN TRANSFEROWYCH?

WYPEŁNISZ OBOWIĄZKI PODATKOWE

Prawo podatkowe nakazuje sporządzić dokumentację cen transferowych po przekroczeniu ustawowych progów transakcji.

OKREŚLISZ RYNKOWY POZIOM TRANSAKCJI

Podmioty powiązane mają obowiązek stosowania cen rynkowych dla zawieranych transakcji.

ZAPEWNISZ BEZPIECZEŃSTWO

Stosowane ceny transakcyjne otrzymają uzasadnienie ekonomiczne.

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

SPRAWDZIMY WARUNKI

Sprawdzimy, czy masz obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych i w jakim zakresie.

WYJAŚNIMY WĄTPLIWOŚCI

Pomożemy Ci zrozumieć, w jakich sytuacjach sporządzenie dokumentacji jest konieczne.

PRZYGOTUJEMY DOKUMENTY

Przygotujemy wszystkie dokumenty, w tym także analizę porównywalności.

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy coraz szerszego grona firm, a rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi są z roku na rok coraz częściej pod lupą organów skarbowych. Ustawodawca wprowadza kolejne nowelizacje, a obowiązujące przepisy stają się bardziej restrykcyjne i niejednoznaczne. Nowe wymogi, rozszerzenie definicji powiązań, częste kontrole oraz kary sprawiają, że sporządzenie dokumentacji cen transferowych wymaga dużej wiedzy i doświadczenia.

Progi transakcyjne (czyli wartości transakcji od przekroczenia których należy rozważyć obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych) na mocy nowych przepisów zostały podniesione i wynoszą obecnie

  • 10 mln zł netto (transakcje towarowe i finansowe) lub
  • 2 mln zł netto (transakcje usługowe oraz innego rodzaju).

Limity te odnieść należy do transakcji jednego rodzaju, odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej. Pod uwagę należy brać wartość netto, co do tej pory było przedmiotem kontrowersji.

Analiza porównawcza stała się obowiązkowym elementem dokumentacji cen transferowych. Nieistotny jest już próg przychodowy, po przekroczeniu którego w poprzednim reżimie przepisów o cenach transferowych aktualizował się obowiązek jej sporządzenia. Aktualnie każda dokumentacja Local File powinna zawierać załącznik w postaci benchmarku, bądź, gdy jego sporządzenie jest niemożliwe, tzw. analizę zgodności (wcześniej określaną mianem opisu zgodności). Analiza porównywalności to raport, który przedstawia - w oparciu o określony wskaźnik - przedział rynkowy dla określonego typu transakcji. Dla przykładu - dla firm produkcyjnych - stosuje się wskaźnik narzutu netto ze sprzedaży - to pozwala określić jaki % narzutu nakładają na koszty firmy produkcyjne. Badając firmy z określonego sektora przedstawiamy wynik, który następnie powinien być zastosowany w spółce, która ma powiązania.

Analiza porównywalności to zadanie wieloetapowe, które zaczynamy od analizy danych własnych klienta (wewnętrznych) a kończymy na porównaniu z zewnętrzną, płatną bazą danych - taką samą z jakiej korzystają urzędy skarbowe. Usługa kończy się stworzeniem dokumentu, który dotyczy określonego typu transakcji. Jedną analizę robi się dla jednej ekonomicznej jednorodnej transakcji. Analiza powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz na 3 lata. Inaczej mówiąc możliwe jest jej wykorzystanie przez maksymalnie 3 lata.

DLACZEGO MY

Jesteśmy renomowaną i doświadczoną Kancelarią Prawną

Zatrudniamy specjalistów ds. cen transferowych, doradców podatkowych i radców prawnych

Od lat wspieramy przedsiębiorców

Przeprowadzamy analizę porównywalności i analizę zgodności

Przygotowujemy procedurę weryfikacji kontrahentów pod kątem pośrednich transakcji rajowych

Wspieramy w złożeniu formularza TPR