Ulga IP BOX

CZEMU WARTO SKORZYSTAĆ Z ULGI IP-BOX

Obniżenie podatku

Skorzystasz z obniżonej 5% stawki podatku

Opłacalność inwestowania

Podniesiesz opłacalność inwestowania w rozwiązania IP

Co dla Ciebie zrobimy

Sprawdzimy warunki

Sprawdzimy czy Twoja działalność kwalifikuje się do ulgi IP BOX

Złożymy wniosek

Wystąpimy z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową w zakresie ulgi IP BOX

Doradzimy

Doradzimy, jak na bieżąco rozliczać ulgę IP BOX

KTO SKORZYSTA

IP BOX to preferencja podatkowa przeznaczona dla wszystkich, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i uzyskują m.in. dochody ze stworzonych przez siebie programu komputerowego lub patentu. Dochody z tzw. kwalifikowanych praw intelektualnych podlegają stawce 5% podatku dochodowego.

Preferencja IP Box jest rozwiązaniem, z którego podatnik może skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatkowego podatnicy płacą zaliczki na podatek według stawki ogólnej (9% lub 19 % - podatnicy CIT, 17%/32% -skala podatkowa albo 19% - podatnicy PIT ). Podatnik, który spełnia warunki określone w przepisach o IP Box, deklaruje w zeznaniu rocznym wysokość dochodu z kwalifikowanego IP wyodrębnionego z ogólnego dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.  Następnie do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP podatnik stosuje 5% stawkę podatku zamiast stawki ogólnej.

Do najważniejszych wymogów, jakie należy spełnić w celu uzyskania ulgi IP BOX, można zaliczyć:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 • wytworzenie kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności intelektualnej) w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP, zgodnie z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT;
 • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu w Polsce;
 • poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej podlegającymi pod ulgę IP BOX są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy (wzór użytkowy obejmuje np. nowe funkcje mebla albo sposób techniczny jego wykonania),
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (wzór przemysłowy obejmuje np. inny kształt, kolor itp. np. mebla),
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin (uzyskanie patentu jest procesem długotrwałym, toteż w przypadku leków (cząstek aktywnych) stosuje się dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową),
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Dlaczego My

Jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną

Mamy duże doświadczenie w doradztwie podatkowym

Jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

Zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie