Tag: KRS

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Sprawozdania finansowe tylko w formie elektronicznej Większość podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym czeka w nadchodzących dniach…

Kompetencje sądu

Kompetencje sądu rejestrowego w zakresie wykreślenia z KRS

Kompetencje sądu rejestrowego w zakresie wykreślenia z KRS wpisu niezgodnego z prawem – w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia…