Tag: zamówienia publiczne

elektronizacja zamówień podprogowych

Elektronizacja zamówień podprogowych przesunięta w czasie

Informujemy, że dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o…

zamówienia publiczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów odnośnie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o zamówienia publiczne – ich udzielenie, oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych

               W dniu 4 lipca 2017 roku ogłoszono rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie…