Tag: Udziałowcy spółki z o.o. w Turcji

Udziałowcy spółki z o.o. w Turcji

Udziałowcy spółki z o.o. w Turcji

Kto może być udziałowcem spółki z o.o. w Turcji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona nawet przez jednego akcjonariusza, jednakże liczba wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może przekroczyć 50. Akcjonariusze mogą być osobami fizycznymi lub podmiotami prawnymi, zamieszkałymi w Turcji bądź poza krajem. W zasadzie, akcjonariusze nie mają żadnej osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli

Czytaj dalej