Kategoria: Prawo

umowa na zamówienie publiczne

Umowy o zamówienie publiczne wg nowych zasad

                Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. wprowadza nowe, rewolucyjne rozwiązania w zakresie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Głównym celem zmian, dotyczących umów jest ograniczenie jednostronnego kształtowania postanowień umów przez zamawiających. W tym celu ustawa przewiduje: klauzule abuzywne,

tarcza branżowa

Tarcza Branżowa – na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Z zamysłem przeciwdziałania zwiększonej transmisji koronawirusa w ramach II fali epidemii, 17 października 2020 r. wprowadził ograniczenia działalności branż gastronomicznej, rozrywkowej i fitness. Tydzień później, obostrzenia przybrały na sile. Częściowo został wprowadzony lockdown, co spotkało się z niezadowoleniem przedsiębiorców działających w ramach ww. obszarów. 27 października 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pomoc przedsiębiorcom z ww.

ulga na złe długi

Ulga na złe długi – TSUE po stronie podatników

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał korzystny dla podatników wyrok dotyczący tzw. ulgi na złe długi (art. 89a Ustawy VAT). Stwierdzając niezgodność polskiego przepisu z prawem UE TSUE otworzył niektórym podatnikom drogę do korekty rozliczeń w VAT na swoją korzyść. Warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzyciela, zgodnie z przepisami

tryb podstawowy

Tryb podstawowy – nowy tryb udzielenia zamówienia od 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 1 styczeń 2021 wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wprowadza zupełnie nowy tryb udzielenia zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. Tryb ten został określony jako podstawowy i występuje w ustawie w 3 wariantach. W związku z wprowadzeniem odrębnej, uproszczonej i elastycznej procedury udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne,

strategia podatkowe

Obowiązkowa publikacja firmowej strategii podatkowej – kogo będzie dotyczyć?

Zgodnie z rządowym projektem z dnia 30 września 2020 r. (nr druku 642) niektóre grupy podatników będą obowiązane do corocznego sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej oraz do jej opublikowania do wiadomości publicznej. Warto zwrócić uwagę, że obowiązek będzie dotyczył jedynie: podatników, których przychody przekroczyły równowartość 50 mln EUR w roku podatkowym, podatkowych grup kapitałowych

dokumenty zamówienia

Dokumenty zamówienia

Dokumenty zamówienia to nowe pojęcie, które wprowadza ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 7 pkt 3 nowej ustawy dokumenty zamówienia to dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz

zamówienie bagatelne

Zamówienia bagatelne

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wprowadza wiele rewolucyjnych zmian w systemie zamówień publicznych. Jedną z nowych instytucji przewidzianych ustawą są tzw. „zamówienia bagatelne”, czyli zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000 złotych, nie mniejsza jednak

fiskus

Fiskus domaga się więcej uprawnień

Zgodnie z projektem zmian w Ordynacji podatkowej (w obecnej chwili projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych) do kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego ma zostać wprowadza tzw. prekluzja dowodowa, znana między innymi z postępowania cywilnego. Innymi słowy oznacza to, że podatnik będzie musiał jeszcze przed zakończeniem kontroli podatkowej przedłożyć wszelkie argumenty uzasadniające swoje stanowisko i nie

Ryczałt na samochód

Ryczałt obejmuje również zakup paliwa

Dobra wiadomość dla pracodawców udostępniających pracownikom samochody służbowe z możliwością korzystania na cele prywatne. Zgodnie z interpretacją ogólną nr DD3.8201.1.2020 z dnia 11.09.2020 r. koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego. Ustawodawca dla celów uproszczenia sposobu

nowy rodzaj ulgi

Nowy rodzaj ulgi podatkowej – Specjalny Fundusz Inwestycyjny od 2021 r.

Poza tzw. estońskim CIT polski rząd zapowiedział od 2021 r. jeszcze jedno rozwiązanie dla przedsiębiorców mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Podatnicy, którzy spełniają kryteria wejścia w estoński CIT będą mogli alternatywnie, zamiast estońskiego CIT wybrać szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych dzięki wykorzystaniu specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego. Aby skorzystać z tego rozwiązania, konieczne będzie założenie