Kategoria: Prawo

złożenie sprawozdania finansowego.

Jeszcze 3 tygodnie pozostało na złożenie sprawozdania finansowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 572) wydłużeniu uległy terminy sporządzenia sprawozdania finansowego a po drugie terminy w których wspólnicy mieli te sprawozdania zatwierdzić. Rozporządzenie wydłuża terminy o 3 miesiące dla większości spółek, i tak: termin na sporządzenie sprawozdania finansowego został przedłużony do 30 czerwca

Czytaj dalej

naruszenie tajemnicy

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jako czyn zabroniony

Przedsiębiorcy często spotykają się z problemem nielojalnego zachowania swoich byłych pracowników/współpracowników, polegającego na wykorzystaniu w swojej działalności konkurencyjnej informacji zdobytych podczas współpracy z poprzednim pracodawcą, stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa. W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, poszkodowanemu przedsiębiorcy przysługują nie tylko cywilnoprawne środki ochrony. Działanie sprawcy może bowiem wypełniać również znamiona czynu zabronionego i rodzić odpowiedzialność karną

Czytaj dalej

Polski Ład

„Polski Ład” – uwaga na transakcje pomiędzy spółką objętą CIT, a jej wspólnikami!

„Polski Ład” jest już na etapie prac sejmowych (druk sejmowy nr 1532) i będzie rozpatrywany przez parlament na przełomie września-października b.r. Duże kontrowersje wśród przedsiębiorców budzą zapisy projektu, które zmierzają do wyłączenia z kosztów podatkowych w podatku CIT wydatki stanowiące tzw. „ukrytą dywidendę”. Zamierzeniem ustawodawcy jest ograniczenie możliwości rozpoznania kosztów podatkowych w przypadku, gdy spółka

Czytaj dalej

zezwolenie

Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, a chce podjąć na terytorium naszego kraju zatrudnienie, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. W istocie zezwolenie na pracę stanowi decyzję właściwego organu, uprawniającą legalnie przebywającą w Polsce osobę do wykonywania pracy na warunkach określonych w treści tego dokumentu. Zezwolenie

Czytaj dalej

wynagrodzenie

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku płaca minimalna osiągnie kwotę 3010 złotych brutto. Stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 złotych brutto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie zatem o 210 złotych w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 r. (2800 złotych brutto). Jest to 7,5 procentowy

Czytaj dalej

TSUE

„Pakiety zerowe” po raz kolejny przedmiotem orzeczeń TSUE

Jakiś czas temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w przedmiocie niedopuszczalności stosowania przez operatorów telekomunikacyjnych tzw. pakietów zerowych.  W wyroku wydanym w dniu 15 września 2020 r. w sprawie C -807/18, TSUE orzekł, iż oferty pakietowe, które uprawniały użytkowników końcowych do korzystania z określonych aplikacji i usług bez ograniczeń ilości danych, zaś po wyczerpaniu

Czytaj dalej

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – jak rozpocząć restrukturyzację?

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – jak rozpocząć restrukturyzację?

Jak wspomniano w jednym z wcześniejszych wpisów, od dnia 1 grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać postępowanie o zatwierdzenie układu w znowelizowanym kształcie. Zmiana jest istotna, gdyż, ogólnie rzecz ujmując, przybliża kształt postępowania o zatwierdzenie układu, które nie cieszyło się zbytnią popularnością wśród dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych (z uwagi na brak dostatecznej ochrony majątku dłużnika przed zatwierdzeniem

Czytaj dalej

VAT

SLIM VAT 2 – zmiany od 1.10.2021 r. i od 1.01.2022 r.

Ustawa wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2 w dniu 6.09.2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626). Przyjrzymy się zmianom, które wprowadza w rozliczaniu podatku VAT. WNT i import usług W zakresie rozliczania podatku naliczonego oraz należnego w związku z importem usług oraz WNT nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła rezygnację z warunku

Czytaj dalej

podwyżki w spółkach

Kolejny rok bez podwyżek w spółkach.

W ostatnich tygodniach w prasie (źródło: Rzeczpospolita z dnia 30.08.2021 r.) pojawiła się informacja o planowanych podwyżkach wynagrodzeń w państwowych i samorządowych spółkach, która wynikała z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 r. Według projektu wynagrodzenia członków zarządów zasiadających w spółkach podległych Skarbowi Państwa, ale także spółek komunalnych i

Czytaj dalej

rodo

„To umowa ze spółką, więc nie ma RODO” – czy aby na pewno?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tak powszechnie znane jako RODO, w art. 1 ust. 2 wskazuje wyraźnie, iż regulacja ta ma za zadanie chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Dane osobowe to zaś zgodnie z definicją „wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej”. Na

Czytaj dalej