Kategoria: Prawo

odrzucenia oferty

Wsparcie bezzwrotne dla firm poszkodowanych przez pandemię

W ciągu najbliższych 10 dni planowane jest ogłoszenie konkursu „Wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii”. Jest to konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw. Konkurs przeznaczony jest dla MMŚP, czyli dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że o dotację mogą się ubiegać formy, które zatrudniają mniej niż

Czytaj dalej

odzyskanie podatku od wiatraków

Granty na innowacje w żywieniu – konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH

Konkurs ogłoszono w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Czas Nabór wniosków Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Ogólne założenia i ostatnie zmiany Sejm pracuje nad kolejną serią uszczelnień instrumentów pomocowych specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Tym razem nacisk położony jest na zapobieganie nadużyciom w sytuacji pobierania świadczeń po utracie uprawnień, naukę języka polskiego i zapewnienie opieki dzieciom. Niedawno uchwalono również poprawkę, zakładającą zapewnienie

Czytaj dalej

Przestępstwo udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli. Aspekty praktyczne

Przestępstwo udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela. Aspekty praktyczne

Jak wskazywano w poprzednich wpisach, zagadnienie dotyczące zaspokojenia wierzycieli jest w obrębie zainteresowania nie tylko szeroko pojętego prawa cywilnego, upadłościowego czy restrukturyzacyjnego. Ta problematyka znajduje się również w obszarze zainteresowania prawa karnego. Kodeks karny zawiera bowiem rozdział, który konkretyzuje przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym. Czyn zabroniony udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia

Czytaj dalej

Pierwszeństwo zaspokojenia

Pierwszeństwo zaspokojenia – Actio Pauliana, czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką?

W Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2022 r. sygn. akt. III CZP 32/22, która niedawno wzbogaciła się o uzasadnienie, Sądowi Najwyższemu przyszło zmierzyć się z zagadnieniem pierwszeństwa w zaspokojeniu wierzycieli. Przedstawione zagadnienie prawne obejmowało ustalenie, który z wierzycieli – wierzyciel, względem, którego umowa przeniesienia prawa zawarta między dłużnikiem, a osobą trzecią została uznana

Czytaj dalej

Minimalny podatek CIT

Minimalny podatek CIT oraz ukryte dywidendy do korekty?

Jak wynika z informacji prasowych, Ministerstwo Finansów rozważa zawieszenie minimalnego podatku CIT w 2022 r. oraz reformę przepisów dotyczących tego podatku od 2023 r.  „Chcielibyśmy zawiesić na rok minimalny CIT. Później będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców, oraz inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności, uwzględniający specyfikę różnych kosztów” – powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów

Czytaj dalej

Co wybrać komandytowa czy z o.o.

Co wybrać – spółka komandytowa czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką komandytową zachodzą bardzo istotne różnice, co może być kluczowe przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru formy prawnej dla nowo zakładanej lub przekształcanej spółki. Koszty założenia: Zarówno spółka z o.o., jak i sp.k. mogą zostać założone w sposób „tradycyjny” czyli przez zawiązanie spółki u notariusza co wiąże się z koniecznością

Czytaj dalej

Estoński CIT

Wprowadzenie obowiązku ustalenia beneficjenta rzeczywistego transakcji w celu dochowania należytej staranności w obszarze cen transferowych

Raport o zmianach w obszarze cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do przepisów wprowadzonych 1 stycznia 2020 r.   Podsumowanie: Analiza konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmuje cztery kroki: Badanie transakcji z podmiotami powiązanymi, Badanie transakcji z podmiotami niepowiązanymi pod kątem tego, czy zawierają oni z rajami podatkowymi transakcje o wartości

Czytaj dalej

Dofinansowania w kwocie do 10 mln zł na wdrażanie innowacji przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Środki będą przyznawane w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia (POPW). Zgłoszenia przyjmowane będą od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r. Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (to znaczy firm zatrudniających do 250 pracowników i mających obrót lub całkowity bilans

Czytaj dalej

Badania trzeźwości pracowników

Praca zdalna i kontrola trzeźwości – nowy projekt w Sejmie 

W dniu 7 czerwca 2022 r. do Sejmu trafił nowy projekt w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. Praca zdalna Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy, Praca może być wykonywana w 100% zdalnie lub hybrydowo, Pracodawca pokrywa koszty energii, Internetu oraz telefonu, albo wypłaca ryczałt, Pracodawca zapewnia materiały i

Czytaj dalej