ULGA B+R

- uzyskaj zwrot podatku za innowacyjne działania -

CZEMU WARTO SKORZYSTAĆ Z ULGI B+R

OBNIŻYSZ WYSOKOŚĆ PODATKÓW

dzięki innowacyjnym działaniom obniżysz wysokość podatków, które realizujesz w swoim przedsiębiorstwie

WYSTARCZY INNOWACYJNY PROJEKT W TWOJEJ FIRMIE

skorzystanie z ulgi nie wymaga prowadzenia działań innowacyjnych na skalę światową – wystarczy, że Twoje projekty są innowacyjne na skalę przedsiębiorstwa

PROCEDURY OGRANICZONE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM

odpis od podatku nie wymaga prowadzenia czasochłonnych działań i procedur w urzędach

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z DODATKOWYCH ODLICZEŃ

od 2022 r. odliczysz dodatkowo 200% wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do działań badawczo-rozwojowych

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

SPRAWDZIMY WARUNKI

sprawdzimy czy Twój projekt kwalifikuje się do skorzystania z ulgi B+R

PRZYGOTUJEMY NIEZBĘDNE DOKUMENTY

skompletujemy wszelkie niezbędne dokumenty

ZŁOŻYMY WNIOSEK

w razie potrzeby przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu wniosek o indywidualną interpretację podatkową

DORADZIMY

doradzimy, jak rozliczać Twój projekt w kontekście korzystanie z ulgi

KTO SKORZYSTA

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Ulga B+R cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców z powodu faktu, że skorzystanie z ulgi nie wymaga prowadzenia działalności naukowej ani prowadzenia prac twórczych unikatowych na skalę światową – wystarczy, że przedsiębiorca ponosi wydatki na opracowanie nowych technologii, produktów, rozwiązań, usług które dotychczas nie funkcjonowały u tego przedsiębiorcy.

Co stanowi działalność badawczo-rozwojową (B+R)? Jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Możemy mówić o następujących obszarach prac B+R:

1. badania naukowe – do których można zaliczyć:

 • a) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 • b) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

2. prace rozwojowe – jest to działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Łatwo zatem zauważyć, że do działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy nie potrzebują laboratoriów, specjalistów czy skomplikowanych badań. Ulga jest skierowana do wszystkich podatników, którzy wprowadzają do swojej firmy nowe usługi, produkty lub ulepszają już istniejące wersje.

Aktualnie, dzięki licznym zmianom prawnym (w tym związanych z Polskim ładem) skorzystanie z ulgi B+R pozwala na dwukrotne zaliczenie niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – w pierwszej kolejności poprzez ujęcie w kosztach, a następnie poprzez dodatkowe odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania). Co więcej, od 2022 r. wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne podlegają dodatkowemu odliczeniu w wysokości 200%.

Do kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zaliczamy:

 • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników zaangażowanych w działalność B+R,
 • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło pracowników realizujących działalność B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności B+R,
 • nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, oraz wyników badań od jednostek naukowych,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (koszty uzyskania ochrony i jej utrzymania).

Przepisy ustaw podatkowych nie nakładają wprost obowiązku sporządzenia dodatkowej dokumentacji na potrzeby rozliczenia ulgi B+R. Warto jednak zaznaczyć, że taka dokumentacja może być niezbędna dla celów dowodowych w przypadku weryfikacji ze strony urzędu skarbowego. Sposób w jaki firma będzie dokumentować swoje działania w ramach prac badawczo-rozwojowych jest jej indywidualną decyzją i zależy od specyfiki przedsiębiorstwa. Przykładem takiej dokumentacji jest karta projektu oraz ewidencja czasu pracy (która nie jest wymagana w przypadku pracowników, którzy są oddelegowani wyłącznie do prac badawczo-rozwojowych). Jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce oferujemy możliwość wykonania karty projektu we współpracy z renomowaną jednostką naukową, przy zachowaniu pełnej poufności i bezpieczeństwie danych.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZE

mamy duże doświadczenie w doradztwie podatkowym

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

WSPÓŁPRACUJEMY Z OŚRODKIEM NAUKOWYM

współpracujemy z ośrodkiem naukowym z centralnej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga b r) uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Do skorzystania z ulgi B+R przedsiębiorcy nie potrzebują laboratoriów czy skomplikowanych badań. Ulga na działalność badawczo rozwojową jest skierowana do wszystkich podatników, którzy wprowadzają do swojej firmy nowe usługi, produkty lub ulepszają już istniejące wersje.

Działalność badawczo rozwojowa w Polsce (ulga br) jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Do kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zaliczamy (ulga br przykłady):

 • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników zaangażowanych w działalność B+R,
 • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło pracowników realizujących działalność B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności B+R,
 • nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, oraz wyników badań od jednostek naukowych,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (koszty uzyskania ochrony i jej utrzymania).

Odliczenia kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36S lub PIT-36L oraz w załączniku do tych zeznań PIT/BR składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym CIT-8 oraz w załączniku CIT/BR.  Przysługuje Ci:

 • ulga badawczo rozwojowa 2023
 • ulga badawczo rozwojowa 2022

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

DAWID ĆWIKLAK
RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

MIKOŁAJ DUDA
Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

Jak rozliczyć subwencję z PFR?

Wypłata zysków spółki cywilnej po przekształceniu w spółkę z o.o. neutralna podatkowo

Spis treści: 1. Czym są niewypłacone zyski spółki cywilnej? 2. Czy wypłaty ze spółki po przekształceniu są opodatkowane?   Zyski…

obniżona 8% stawka VAT

Czy jest możliwe uniknięcie daniny solidarnościowej?

Spis treści: 1. Czym jest danina solidarnościowa? 2. Kto nie zapłaci daniny solidarnościowej?   Spółka z o.o. lub spółka komandytowa…