Ulga B+R

CZEMU WARTO SKORZYSTAĆ Z ULGI B+R

Obniżenie podatku

Obniżysz wysokość podatków dzięki innowacyjnym działaniom, które realizujesz w swoim przedsiębiorstwie

Innowacyjne projekty

Skorzystanie z ulgi nie wymaga prowadzenia działań innowacyjnych na skalę światową – wystarczy, że Twoje projekty są innowacyjne na skalę przedsiębiorstwa

Mniej procedur

Odpis od podatku nie wymaga prowadzenia czasochłonnych działań i procedur w urzędach;

Dodatkowe odliczenia

Od 2022 r. odliczysz dodatkowo 200% wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do działań badawczo-rozwojowych.

Co dla Ciebie zrobimy

Sprawdzimy warunki

Sprawdzimy czy Twój projekt kwalifikuje się do skorzystania z ulgi B+R

Przygotujemy dokumenty

Skompletujemy wszelkie niezbędne dokumenty

Złożymy wniosek

W razie potrzeby przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu wniosek o indywidualną interpretację podatkową

Doradzimy

Doradzimy, jak rozliczać Twój projekt w kontekście korzystanie z ulgi

KTO SKORZYSTA

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Ulga B+R cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców z powodu faktu, że skorzystanie z ulgi nie wymaga prowadzenia działalności naukowej ani prowadzenia prac twórczych unikatowych na skalę światową – wystarczy, że przedsiębiorca ponosi wydatki na opracowanie nowych technologii, produktów, rozwiązań, usług które dotychczas nie funkcjonowały u tego przedsiębiorcy.

Co stanowi działalność badawczo-rozwojową (B+R)? Jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Możemy mówić o następujących obszarach prac B+R:

1. badania naukowe – do których można zaliczyć:

  • a) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
  • b) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

2. prace rozwojowe – jest to działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Łatwo zatem zauważyć, że do działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy nie potrzebują laboratoriów, specjalistów czy skomplikowanych badań. Ulga jest skierowana do wszystkich podatników, którzy wprowadzają do swojej firmy nowe usługi, produkty lub ulepszają już istniejące wersje.

Aktualnie, dzięki licznym zmianom prawnym (w tym związanych z Polskim ładem) skorzystanie z ulgi B+R pozwala na dwukrotne zaliczenie niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – w pierwszej kolejności poprzez ujęcie w kosztach, a następnie poprzez dodatkowe odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania). Co więcej, od 2022 r. wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne podlegają dodatkowemu odliczeniu w wysokości 200%.

Do kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zaliczamy:

  • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników zaangażowanych w działalność B+R,
  • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło pracowników realizujących działalność B+R,
  • odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności B+R,
  • nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, oraz wyników badań od jednostek naukowych,
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
  • korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
  • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (koszty uzyskania ochrony i jej utrzymania).

Dlaczego My

Jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną

Mamy duże doświadczenie w doradztwie podatkowym

Jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

Zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie