Kategoria: Podatki

Wadium a okres związania ofertą

Obciążenie najemców kosztem energii elektrycznej

Spis treści: 1. Najemcy zużywają energię elektryczną wyprodukowaną z Twojej instalacji fotowoltaicznej? Nie ma podatku akcyzowego 2. Czy od energii…

Minimalny podatek CIT

Kiedy kary umowne nie będą opodatkowane estońskim CIT?

Spis treści: 1. Dlaczego kary umowne mogą być opodatkowane estońskim CIT? 2. Kiedy kary umowne nie będą opodatkowane estońskim CIT?

Sukces Kancelarii w sektorze ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)!

Sukces Kancelarii w sektorze ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)! 🥳🥳🥳 Dla naszego Klienta – jednego z największych producentów odlewów żeliwnych w Polsce…

Nabywanie nieruchomości rolnych przez fundację rodzinną

Spis treści: 1. Kiedy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego może nie być zastosowana? 2. Kto może być nabywcą nieruchomości rolnej?…

Polska fundacja rodzinna – jak jest opodatkowana?

Spis treści: 1. Polska fundacja rodzinna, a podatki? 2. Jakie jest opodatkowanie PIT korzyści otrzymanych przez beneficjentów w fundacji rodzinnej?…

podatek od nieruchomości

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych – jednak zgodny z Konstytucją według NSA

Spis treści: 1. Na czym polega zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych? 2. NSA po stronie fiskusa

Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przestępstwo nierzetelnego lub wadliwego prowadzenia ksiąg podatkowych

Spis treści: 1. Na czym polega nierzetelne prowadzenie księgi? 2. Na czym polega wadliwie prowadzenie księgi? 3. Kto może ponosić…

Nie każdy projekt budowlany jest utworem podlegających ochronie na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „odblokuje” przekształcenia przedsiębiorców w spółki

Spis treści: 1. Większy obszar wyłączony z ograniczeń 2. Rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu ustawy 3. Przekształcenie przedsiębiorcy oraz…

Opłacenie zleceniobiorcy kosztów noclegu, biletów lotniczych oraz ubezpieczeniem jest przychodem do opodatkowania

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 maja 2023 r., sygn. akt II FSK 1093/22 orzekł, że sfinansowane przez zleceniodawcę…

Zmiana wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie i odsetek kapitałowych

Można optymalizować moment wypłaty zysku, aby zapłacić 10% estoński CIT

Spółka opodatkowana estońskim CIT może zapłacić obniżoną 10% stawkę podatku, jeżeli uchwałę o podziale zysku podejmie w roku, w którym…