Tag: RODO

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych a działalność prasowa i dziennikarska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l) – dalej jako RODO – wprowadza zasadę prymatu ochrony danych osobowych na

Czytaj dalej

RODO a monitoring

RODO a monitoring wg nowelizacji kodeksu pracy

W związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE problematyczną kwestią stał się monitoring. Jako podstawę legitymizująca wskazywano  art. 6 ust. 1 lit. f

Czytaj dalej

RODO

RODO – aktualizacja obowiązku informacyjnego a przepisy przejściowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO nie zawiera wyraźnych przepisów przejściowych w zakresie aktualizacji obowiązków informacyjnych. Ustawodawca unijny nie wypowiedział się w

Czytaj dalej

RODO

Zaniechanie obowiązku informacyjnego wg RODO

Częstym problemem w związku z wdrożeniem  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l) – dalej jako RODO – jest

Czytaj dalej

Przepisy Rodo

Przepisy RODO

Co z dotychczasowymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (ABI) po wejściu w życie przepisów RODO? Po wejściu do bezpośredniego stosowania w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „RODO” zwanego również „GDPR” od General Data Protection Regulation) rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających odgrywać będą

Czytaj dalej

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – po wejściu w życie RODO/GDPR

Po wejściu w życie RODO/GDPR zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna, lecz nie w każdym przypadku.   W związku ze zbliżającym się wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych pojawia się pytanie, czy zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone na gruncie dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych pozostaną skuteczne i ważne po

Czytaj dalej