Tag: praca w turcji

praca w Turcji

Podstawowe zasady rozwiązania stosunku pracy w Turcji

Zgodnie z prawem tureckim nie wystąpią żadne dalsze obowiązki finansowe względem stron, gdy umowa o pracę na czas określony rozwiązana jest w terminie określonym w umowie. Jednakże w przypadkach, w których stała umowa o pracę na czas nieokreślony wypowiedziana zostaje przez pracodawcę, pracownik może być uprawniony do szeregu praw w zależności od przyczyn wypowiedzenia. Pracodawca

Czytaj dalej

pracownicy zagraniczni

Czy pracownicy zagraniczni wymagają pozwoleń na pracę i / lub pozwolenia na pobyt w Turcji ?

Wnioski o pozwolenia na pracę mogą być składane wewnątrz lub też spoza Turcji. Co do wniosków spoza Turcji, aby uzyskać pozwolenie na pracę w Turcji zagraniczny pracownik musi zwrócić się do tureckiego konsulatu / ambasady w jego / jej kraju zamieszkania. W ciągu dziesięciu (10) dni od daty złożenia takiego wniosku, pracodawca powinien złożyć wniosek

Czytaj dalej