Tag: praca w turcji

praca w Turcji

Podstawowe zasady rozwiązania stosunku pracy w Turcji

Zgodnie z prawem tureckim nie wystąpią żadne dalsze obowiązki finansowe względem stron, gdy umowa o pracę na czas określony rozwiązana…

pracownicy zagraniczni

Czy pracownicy zagraniczni wymagają pozwoleń na pracę i / lub pozwolenia na pobyt w Turcji ?

Wnioski o pozwolenia na pracę mogą być składane wewnątrz lub też spoza Turcji. Co do wniosków spoza Turcji, aby uzyskać…