UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

- ZABEZPIECZENIE ZARZĄDZAJĄCYCH -

JAKIE KORZYŚCI PRZEMAWIAJĄ ZA ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UPADŁOŚĆ W TERMINIE?

UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI

Umożliwia członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uwolnienie się od odpowiedzialności za zobowiązania niewypłacalnej spółki z o.o.

UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Umożliwia członkowi zarządu spółki kapitałowej uwolnienie się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe niewypłacalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji

UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Pozwoli uniknąć członkom zarządu albo likwidatorom odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej

ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI

Pozwoli zaspokoić wierzycieli z majątku niewypłacalnego podmiotu i doprowadzi do umorzenia pozostałych wierzytelności

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

SPRAWDZIMY WARUNKI

Bezpłatnie przeanalizujemy czy Twoja sytuacja nadaje się do przeprowadzenia postępowania upadłościowego

WYJAŚNIMY WĄTPLIWOŚCI

Wytłumaczymy Ci krok po kroku wszelkie kwestie związane z postępowaniem upadłościowym

PRZYGOTUJEMY NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Przygotujemy niezbędne dokumenty i będziemy Cię wspierać przez całe postępowanie upadłościowe.

KTO SKORZYSTA

Prowadzenie działalności gospodarczej może przechodzić przez różne etapy: od rynkowego sukcesu, poprzez stabilizację rynkowej pozycji, po czasowe lub trwałe ponoszenie strat. Często jedno zdarzenie, w postaci zatoru płatniczego od kluczowego kontrahenta i brak płynności finansowej, może spowodować lawinę niekorzystnych następstw o nieodwracalnych skutkach, finalnie prowadzących do stanu niewypłacalności przedsiębiorcy.

Stan niewypłacalności

Stan niewypłacalności powstaje, gdy utracono zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące lub gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości

Niewiele osób prowadzących działalność gospodarczą ma świadomość, iż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, ciąży na nich nie tylko prawo, co obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. Istnieje również zakaz wybiórczego zaspokajania wierzycieli, którzy powinni być zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.

Konsekwencje niezłożenia wniosku w terminie

Niewiedza lub świadome ignorowanie tego obowiązku zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, może spowodować bardzo dotkliwe finansowe konsekwencje dla osób reprezentujących przedsiębiorcę, ponieważ za zobowiązania oraz zaległości podatkowe spółek, członkowie jej zarządu odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.

 

Z powyższych względów tak ważne jest zdiagnozowanie wystąpienia stanu niewypłacalności przedsiębiorcy oraz skuteczne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie.

DLACZEGO MY

Jesteśmy renomowaną i doświadczoną Kancelarią Prawną

Mamy duże doświadczenie w procedowaniu postępowań o ogłoszenie upadłości

Pomogliśmy już kilkudziesięciu przedsiębiorcom

Jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

Od początku zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie