Tag: Nowe przepisy

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – po wejściu w życie RODO/GDPR

Po wejściu w życie RODO/GDPR zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna, lecz nie w każdym przypadku.   W związku ze zbliżającym się wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych pojawia się pytanie, czy zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone na gruncie dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych pozostaną skuteczne i ważne po

Czytaj dalej

stref ekonomicznych

Nowe przepisy dotyczące stref ekonomicznych – projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Obecnie na etapie konsultacji znajduje się opublikowany w dniu 20 października 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. W założeniach projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji ma wprowadzić nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP. Wsparcie dla nowych inwestycji udzielane będzie przedsiębiorcom w formie

Czytaj dalej