Tag: Nowe przepisy

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – po wejściu w życie RODO/GDPR

Po wejściu w życie RODO/GDPR zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna, lecz nie w każdym przypadku.   W związku…

stref ekonomicznych

Nowe przepisy dotyczące stref ekonomicznych – projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Obecnie na etapie konsultacji znajduje się opublikowany w dniu 20 października 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zasadach…