POLSKA STREFA INWESTYCJI

- zwolnienie podatkowe dla nowej inwestycji na terenie całej Polski –

DLACZEGO WARTO

ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO

możesz uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT) nawet przez 15 lat

ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

zwolnienie dostępne również dla mikro i małych przedsiębiorstw

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

OCENIMY TWOJĄ SYTUACJĘ

sprawdzimy, jakie warunki należy spełnić, a także jaką maksymalną kwotę zwolnienia możesz uzyskać

WDROŻYMY OPTYMALNE ROZWIĄZANIA

przygotujemy niezbędne dokumenty i pokierujemy przez cały proces

PROFESJONALNIE DORADZIMY

w przypadku zmiany przepisów służymy pomocą na każdym etapie

POLSKA STREFA INWESTYCYJNA

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w realizacji nowych inwestycji. Przede wszystkim przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z części podatku PIT lub CIT. Wysokość zwolnienia zależy od tego, ile przedsiębiorca zainwestuje w nowy projekt. Możesz skorzystać ze wsparcia na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest wyłącznie firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

 

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe Twoja inwestycja musi:

 • być jeszcze nierozpoczętą, nową inwestycją (lub reinwestycją),
 • wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną,
 • spełniać kryteria ilościowe,
 • spełniać kryteria jakościowe.

Nową inwestycją podlegającą wsparciu jest:

 • utworzenie nowego zakładu;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 • wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład;
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Pomoc publiczną możesz otrzymać na realizację inwestycji w sektorze tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz oraz nowoczesnych usług (ang. Business Process Outsourcing BPO). W ramach Polskiej Strefy Inwestycji do nowoczesnych usług dla biznesu zalicza się usługi:

 • związane z wydawaniem oprogramowania i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych (PKWiU: 58.29 z wyłączeniem 58.29.5 i 62 z wyłączeniem 62.01.2),
 • przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting), oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych (PKWiU: 63.11.1),
 • w zakresie audytu finansowego (PKWiU: 69.20.1),
 • rachunkowo-księgowe (PKWiU: 69.20.2),
 • doradztwa związane z zarządzaniem i usługi firm centralnych (head offices) (PKWiU: 70),
 • architektoniczne i inżynierskie oraz w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU: 71),
 • badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU: 72),
 • specjalistycznego projektowania przemysłowego i wnętrz (PKWiU: 74.1),
 • doradztwa w sprawach środowiska naturalnego (PKWiU: 74.90.13),
 • centrów telefonicznych (call center) (PKWiU: 82.2),
 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKWiU: 95.1)

 

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek zanim rozpocznie inwestycję. Za rozpoczęcie inwestycji uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń. Jeżeli wnioskodawca przejął dotychczas istniejące przedsiębiorstwo, w ramach którego będzie realizował inwestycję, za rozpoczęcie inwestycji uważa się nabycie aktywów bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem.

Jeśli wnioskodawca to spółka, do wniosku powinna dołączyć sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe. Jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, powinna załączyć zeznania podatkowe PIT za ostatni rok. Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku biznesplan nowej inwestycji oraz oświadczenia o spełnieniu kryteriów przyznania pomocy.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOWANĄ KANCELARIĄ PRAWNO-PODATKOWĄ

jesteśmy renomowaną i doświadczoną kancelarią prawno-podatkową

ZATRUDNIAMY GRONO EKSEPRTÓW

zatrudniamy doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW

od lat wspieramy przedsiębiorców z całej Polski

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

Poznaj nasz zespół

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

DAWID ĆWIKLAK
RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

MIKOŁAJ DUDA
Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

Samooczyszczenie

Ulga na robotyzację – oszczędności podatkowe

Spis treści: 1. Jak działa ulga na robotyzację? 2. Czy ulga na robotyzację obejmuje wydatki z przed 2022 r.?  …

Jak rozliczyć subwencję z PFR?

Wypłata zysków spółki cywilnej po przekształceniu w spółkę z o.o. neutralna podatkowo

Spis treści: 1. Czym są niewypłacone zyski spółki cywilnej? 2. Czy wypłaty ze spółki po przekształceniu są opodatkowane?   Zyski…