Tag: KIO

KIO

KIO staje po stronie Wykonawców

                W dniu 15 lutego 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła ważny dla Wykonawców wyrok, w którym ponownie podkreśliła, że…

Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO w postępowaniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro Zamówienia na usługi społeczne to…