KREDYTY W CHF

- uwolnij się od toksycznego kredytu we frankach -

CZEMU WARTO ROZWIĄZAĆ KWESTIĘ KREDYTU FRANKOWEGO

ODZYSKASZ SPOKÓJ

koniec ze zmartwieniem, czy jestem w stanie spłacić kredyt

ZACZNIESZ ŻYĆ NA NOWO

bez obciążeń, bez stresu, ze spokojną głową

UWOLNISZ SIĘ OD RYZYKA

uwolnisz się od ryzykownego zobowiązania finansowego

TWOJA SZANSA NA SUKCES

orzecznictwo jest coraz korzystniejsze dla kredytobiorców, co zwiększa szanse na Twój sukces

KANCELARIA DLA FRANKOWICZÓW

świadczymy pomoc dla frankowiczów, dedykowany prawnik dla frankowiczów to nasz atut

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

BEZPŁATNIE PRZEANALIZUJEMY DOKUMENTY

dokonamy analizy całej dokumentacji

DORADZIMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

doradzimy najlepszy scenariusz postępowania

PRZYGOTUJEMY WSZYSTKIE PISMA

przygotujemy wszystkie niezbędne pisma i dokumenty

BĘDZIEMY CIĘ WSPIERAĆ

przeprowadzimy Cię „za rękę” przez całą procedurę

BĘDZIEMY OBECNI NA KAŻDEJ ROZPRAWIE

w przypadku sporu sądowego, będziemy z Tobą na każdej sprawie

KTO SKORZYSTA

Usługa jest skierowana do każdej osoby, która zawarła umowę o kredyt w obcej walucie, w szczególności w walucie frank szwajcarski. Wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował, że osoby które zdecydowały się na „kredyt we frankach” znalazły się w trudnej sytuacji. Nasza Kancelaria prowadzi obsługę spraw dotyczących kredytów frankowych. Pomoc prawna frankowiczom to wyzwanie, z którego jesteśmy dumni.

PROCEDURA

 1. Skompletowanie całości dokumentacji

Pierwszym krokiem jest przekazanie przez Państwa do Kancelarii kompletu dokumentów tj.:

 • umowy o kredyt hipoteczny,
 • regulaminu – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” itp.) wraz z późniejszymi zmianami,
 • wszystkich aneksów do umowy (np. zwiększających kwotę kredytu, zmieniających walutę spłat),
 • informacji o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz,
 • informacji dotyczącej rat kredytu: wysokości każdej raty, terminu płatności, zastosowanego oprocentowania, historii wpłat.
 1. Analiza umowy kredytowej

Analiza umowy kredytowej we franku szwajcarskim ma na celu ustalenie:

 • rodzaju kredytu: indeksowany czy denominowany
 • rodzaju instrumentu finansowego: kredyt czy pożyczka
 • czy umowa została zawarta przez konsumenta
 • czy umowa zawiera postanowienia uznawane za abuzywne bądź nieważne
 1. Sporządzenie reklamacji do Banku

Jest to konieczny element postępowania. Pozwala również na ugodowe załatwienia sprawy na etapie przedsądowym.

 1. Przygotowanie wezwania do zapłaty

Konieczny element procedury. Kodeks postępowania cywilnego wymaga wysłania wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu.

 1. Obsługa sprawy w sądzie lub negocjowanie ugody z Bankiem

Prowadzimy pełną obsługę sporów przed sądem. Jesteśmy z Państwem na każdej rozprawie, przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma, czuwamy nad przebiegiem postępowania.

Banki coraz częściej oferują ugody kredytobiorcom. Jesteśmy z Państwem na każdym etapie negocjowania i zawierania ugody. Sprawdzimy ją, zarekomendujemy zmiany.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

POKRYJEMY TWOJE KOSZTY

oferujemy możliwość pokrycia kosztów wpisu do sądu i kosztów biegłego sądowego, koszty sfinansuje spółka partnerska Kancelarii

POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

mamy duże doświadczenie w procedowaniu spraw z zakresu kredytów frankowych

PRZEMAWIA ZA NAMI WIELE SUKCESÓW

skierowaliśmy już kilkadziesiąt spraw do sądu, zawarliśmy kilkanaście ugód sądowych i pozasądowych

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE DO KAŻDEJ SPRAWY

zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie,

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kredyty frankowe, zwane również kredytami CHF lub kredytami we franku szwajcarskim to instrumenty finansowe, które waloryzują wysokość zadłużenia Kredytobiorcy względem banku do waluty frank szwajcarski, pomimo wypłaty kredytu przez bank Kredytobiorcy w walucie polski złoty. Mechanizm ten powoduje, że wysokość zadłużenia z tytułu kredytu jest uzależniona od waluty obcej i może generować zadłużenie nieograniczone w walucie spłaty.

Kredyty frankowe indeksowane do franka szwajcarskiego to kredyty, których wysokość w umowie kredytu jest wyrażona w walucie PLN, natomiast saldo kredytu jest indeksowane do waluty CHF, i w walucie CHF jest wyrażone saldo w harmonogramie spłat. To powoduje, że to saldo kredytu po indeksacji do waluty CHF wyraża wysokość zobowiązania Kredytobiorcy, pomimo faktu, iż spłata kredytu z reguły następowała w walucie PLN, po przeliczeniu raty po odpowiednim kursie.

Kredyt frankowe denominowane we franku szwajcarskim to kredyty, których wartość w umowie kredytu od razu jest wyrażona w walucie CHF, pomimo okoliczności, iż kredyt był z reguły wypłacany w walucie PLN. Saldo kredytu jest wyrażone w walucie obcej i to ono wyznacza wysokość zobowiązania Kredytobiorcy, pomimo tego, że spłata kredytu następowała z reguły w walucie PLN, po przeliczeniu raty po odpowiednim kursie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu wymagane przy kredytach zaciąganych we franku szwajcarskim to rodzaj polisy stosowany przy kredycie hipotecznym, kiedy kredytobiorca nie zgromadził pełnej, wymaganej przez bank kwoty na pokrycie wkładu własnego. Przy kredytach frankowych, ze względu na rosnący kurs franka szwajcarskiego, wartość zobowiązania klientów wyrażona w złotych również rosła, stąd konieczne było uiszczanie składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego na czas dłuższy niż pierwotnie zakładany. Często również postanowienia umów dotyczące UNWW były niezgodne z tzw. uczciwością kupiecką, kształtując prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.

Unieważnienie kredytu we frankach polega na ustaleniu, że umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, po usunięciu których nie może zostać utrzymana w mocy. W skutek tego umowa upada w całości oraz od początku (jakby nigdy nie została zawarta), a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich wpłat dokonanych na rzecz banku od początku obowiązywania nieważnej umowy. Jednocześnie bank, po prawomocnym unieważnieniu umowy, jest uprawniony do żądania zwrotu kapitału wypłaconego Kredytobiorcy.

Odfrankowienie kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich polega na usunięciu z umowy kredytu mechanizmu waloryzowania umowy do waluty obcej, przy pozostawieniu w mocy pozostałych parametrów kredytu, w szczególności waluty kredytu w PLN i oprocentowania według wskaźnika LIBOR.

Aby złożyć pozew przeciwko bankowi w sprawie o kredyt we franku szwajcarskim należy przygotować dokument umowy kredytu i ewentualne załączniki do umowy, takie jak regulamin kredytu, a także aneksy do umowy, o ile były zawierane. Jeżeli Kredytobiorca utracił te dokumenty, można zwrócić się do banku o wydanie ich kopii. Nadto należy uzyskać zaświadczenie o wszystkich spłatach rat z uwzględnieniem kursu wymiany waluty obcej oraz prowizji i innych świadczeń, zaświadczenie o wypłaconych transzach kredytu, zaświadczenie o aktualnym zadłużeniu oraz historię oprocentowania.

Aby założyć sprawę przeciwko bankowi w sprawie o kredyt CHF należy do sądu uiścić wpis sądowy w wysokości 1000 zł.

Zarzut zatrzymania w sprawach dot. kredytów CHF polega na prawie banku do wstrzymania się ze zwrotem wszystkich świadczeń spełnionych przez Kredytobiorcę, zasądzonych wyrokiem Sądu I instancji do momentu zaoferowania przez Kredytobiorcę bankowi zwrotu wypłaconego Kredytobiorcy kapitału. W praktyce nie stanowi on zagrożenia dla Kredytobiorcy, który przy nieważności umowy byłby zobowiązany do zwrotu bankowi faktycznie otrzymanych przez niego środków.

Rzecznik Generalny TSUE 16.02.2023 r. orzekł, iż bankom nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Bank ma prawo żądać jedynie zwrotu wypłaconego kapitału i ewentualnie odsetek za opóźnienie w zwrocie kapitału. Jednocześnie rzecznik generalny nie wykluczył możliwości dochodzenia przez Kredytobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wobec banku.

Z doświadczenia wiemy, że każdy frankowicz potrzebuje mniejszego czy większego wsparcia ze strony prawnika. Mamy duże doświadczenie oraz wiedzę, dlatego pomoc dla frankowiczów to dla nas żaden problem. Kancelaria świadczy pomoc prawną frankowiczom.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ANNA SOBCZYK
RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ŁUKASZ KLIMCZAK
Adwokat / Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie dot. CHF !!!

Szanowni Państwo, Pragniemy pochwalić się kolejnym sukcesem i pozytywnym rozwiązaniem sporu dla Naszego Klienta w postępowaniu dotyczącym roszczeń z umowy…

KOLEJNY SUKCES KANCELARII W SPORZE Z BANKIEM DOTYCZĄCYM UMOWY O KREDYT W CHF !

W sprawie prowadzonej dla naszych Klientów przed Sądem Okręgowym Warszawie Sąd I instancji zasądził zwrot wszystkich wpłat wskazanych w pozwie,…

EKSPERT RADZI