UNIEWAŻNIJ SWÓJ KREDYT W CHF

Wygraliśmy ponad 50 spraw
Wygramy również Twoją

Zleć teraz darmową analizę swojej umowy!

CZEMU WARTO ROZWIĄZAĆ KWESTIĘ KREDYTU FRANKOWEGO

ODZYSKASZ SPOKÓJ

koniec ze zmartwieniem, czy jesteś w stanie spłacić kredyt

ZACZNIESZ ŻYĆ NA NOWO

bez obciążeń, bez stresu, ze spokojną głową

UWOLNISZ SIĘ OD RYZYKA

uwolnisz się od ryzykownego zobowiązania finansowego

TWOJA SZANSA NA SUKCES

orzecznictwo jest coraz korzystniejsze dla kredytobiorców, co zwiększa szanse na Twój sukces

KANCELARIA DLA FRANKOWICZÓW

świadczymy pomoc dla frankowiczów, dedykowany prawnik dla frankowiczów to nasz atut

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

BEZPŁATNIE PRZEANALIZUJEMY DOKUMENTY

dokonamy analizy całej dokumentacji

DORADZIMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

doradzimy najlepszy scenariusz postępowania

PRZYGOTUJEMY WSZYSTKIE PISMA

przygotujemy wszystkie niezbędne pisma i dokumenty

BĘDZIEMY CIĘ WSPIERAĆ

przeprowadzimy Cię „za rękę” przez całą procedurę

BĘDZIEMY OBECNI NA KAŻDEJ ROZPRAWIE

w przypadku sporu sądowego, będziemy z Tobą na każdej sprawie

 

Kto może skorzystać ?

 

Jeżeli jesteś kredytobiorcą frankowym, któremu obiecano że kurs CHF będzie stabilny, bezpieczny i korzystniejszy od kredytu w złotówkach, lub wmówiono Ci, że nie masz zdolności kredytowej na zaciągnięcie kredytu w złotówkach – to nasza oferta skierowana jest do Ciebie.

Wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował, że osoby które zdecydowały się na „kredyt we frankach” znalazły się w trudnej sytuacji. Nasza Kancelaria prowadzi obsługę spraw dotyczących kredytów frankowych.

Pomoc frankowiczom świadczymy już od 2017 r.

Pozywamy i wygrywamy z bankami w sprawach kredytów CHF:

– indeksowanych i denominowanych

– obsługiwanych i spłaconych

– wypowiedzianych przez banki

– zaciągniętych w latach 2001 -2012

– udzielanych przez każdy bank

Nie stanowi dla nas przeszkody fakt, że frankowicz:

– miał wiedzę lub wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze

– był lub jest pracownikiem banku

– wynajmował mieszkanie zakupione ze środków pochodzących z kredytu frankowego

– w lokalu zakupionym z kredytu zarejestrował działalność gospodarczą

Nasi Klienci wygrywają z wszystkimi bankami

 

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – poprowadzimy skutecznie Twoją sprawę przeciwko bankowi

POKRYJEMY TWOJE KOSZTY

oferujemy możliwość pokrycia kosztów wpisu do sądu i kosztów biegłego sądowego, koszty sfinansuje spółka partnerska Kancelarii

PRZEMAWIA ZA NAMI WIELE SUKCESÓW

skierowaliśmy już kilkadziesiąt spraw do sądu, zawarliśmy kilkanaście ugód sądowych i pozasądowych

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE DO KAŻDEJ SPRAWY

zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie

Zleć bezpłatną analizę swojej umowy

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kredyty frankowe, zwane również kredytami CHF lub kredytami we franku szwajcarskim to instrumenty finansowe, które waloryzują wysokość zadłużenia Kredytobiorcy względem banku do waluty frank szwajcarski, pomimo wypłaty kredytu przez bank Kredytobiorcy w walucie polski złoty. Mechanizm ten powoduje, że wysokość zadłużenia z tytułu kredytu jest uzależniona od waluty obcej i może generować zadłużenie nieograniczone w walucie spłaty.

Kredyty frankowe indeksowane do franka szwajcarskiego to kredyty, których wysokość w umowie kredytu jest wyrażona w walucie PLN, natomiast saldo kredytu jest indeksowane do waluty CHF, i w walucie CHF jest wyrażone saldo w harmonogramie spłat. To powoduje, że to saldo kredytu po indeksacji do waluty CHF wyraża wysokość zobowiązania Kredytobiorcy, pomimo faktu, iż spłata kredytu z reguły następowała w walucie PLN, po przeliczeniu raty po odpowiednim kursie.

Kredyt frankowe denominowane we franku szwajcarskim to kredyty, których wartość w umowie kredytu od razu jest wyrażona w walucie CHF, pomimo okoliczności, iż kredyt był z reguły wypłacany w walucie PLN. Saldo kredytu jest wyrażone w walucie obcej i to ono wyznacza wysokość zobowiązania Kredytobiorcy, pomimo tego, że spłata kredytu następowała z reguły w walucie PLN, po przeliczeniu raty po odpowiednim kursie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu wymagane przy kredytach zaciąganych we franku szwajcarskim to rodzaj polisy stosowany przy kredycie hipotecznym, kiedy kredytobiorca nie zgromadził pełnej, wymaganej przez bank kwoty na pokrycie wkładu własnego. Przy kredytach frankowych, ze względu na rosnący kurs franka szwajcarskiego, wartość zobowiązania klientów wyrażona w złotych również rosła, stąd konieczne było uiszczanie składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego na czas dłuższy niż pierwotnie zakładany. Często również postanowienia umów dotyczące UNWW były niezgodne z tzw. uczciwością kupiecką, kształtując prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.

Unieważnienie kredytu we frankach polega na ustaleniu, że umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, po usunięciu których nie może zostać utrzymana w mocy. W skutek tego umowa upada w całości oraz od początku (jakby nigdy nie została zawarta), a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich wpłat dokonanych na rzecz banku od początku obowiązywania nieważnej umowy. Jednocześnie bank, po prawomocnym unieważnieniu umowy, jest uprawniony do żądania zwrotu kapitału wypłaconego Kredytobiorcy.

Odfrankowienie kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich polega na usunięciu z umowy kredytu mechanizmu waloryzowania umowy do waluty obcej, przy pozostawieniu w mocy pozostałych parametrów kredytu, w szczególności waluty kredytu w PLN i oprocentowania według wskaźnika LIBOR.

Aby złożyć pozew przeciwko bankowi w sprawie o kredyt we franku szwajcarskim należy przygotować dokument umowy kredytu i ewentualne załączniki do umowy, takie jak regulamin kredytu, a także aneksy do umowy, o ile były zawierane. Jeżeli Kredytobiorca utracił te dokumenty, można zwrócić się do banku o wydanie ich kopii. Nadto należy uzyskać zaświadczenie o wszystkich spłatach rat z uwzględnieniem kursu wymiany waluty obcej oraz prowizji i innych świadczeń, zaświadczenie o wypłaconych transzach kredytu, zaświadczenie o aktualnym zadłużeniu oraz historię oprocentowania.

Aby założyć sprawę przeciwko bankowi w sprawie o kredyt CHF należy do sądu uiścić wpis sądowy w wysokości 1000 zł.

Zarzut zatrzymania w sprawach dot. kredytów CHF polega na prawie banku do wstrzymania się ze zwrotem wszystkich świadczeń spełnionych przez Kredytobiorcę, zasądzonych wyrokiem Sądu I instancji do momentu zaoferowania przez Kredytobiorcę bankowi zwrotu wypłaconego Kredytobiorcy kapitału. W praktyce nie stanowi on zagrożenia dla Kredytobiorcy, który przy nieważności umowy byłby zobowiązany do zwrotu bankowi faktycznie otrzymanych przez niego środków.

Rzecznik Generalny TSUE 16.02.2023 r. orzekł, iż bankom nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Bank ma prawo żądać jedynie zwrotu wypłaconego kapitału i ewentualnie odsetek za opóźnienie w zwrocie kapitału. Jednocześnie rzecznik generalny nie wykluczył możliwości dochodzenia przez Kredytobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wobec banku.

Z doświadczenia wiemy, że każdy frankowicz potrzebuje mniejszego czy większego wsparcia ze strony prawnika. Mamy duże doświadczenie oraz wiedzę, dlatego pomoc dla frankowiczów to dla nas żaden problem. Kancelaria świadczy pomoc prawną frankowiczom.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15 czerwca 2023 roku potwierdził, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. Wyrok ten ma szczególne znaczenie dla frankowiczów, czyli osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne waloryzowane do franka szwajcarskiego.

Dotychczas wiele osób posiadających kredyty walutowe związanych z frankiem szwajcarskim borykało się z problemem wysokich kosztów, wynikających z nadmiernego umacniania się tej waluty. Wielu frankowiczów występowało do sądów domagając się unieważnienia umów kredytowych ze względu na nieprzejrzyste postanowienia dotyczące stosowanego kursu waluty do przeliczeń oraz brak informacji o związanych z tym ryzykach.

Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku stanowi ważne orzeczenie dla frankowiczów, ponieważ potwierdza, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy. Oznacza to, że osoby posiadające kredyty w walucie franka szwajcarskiego, które uzyskają wyrok unieważniający umowę, nie będą zobowiązane do zapłaty bankowi jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Ten wyrok TSUE może mieć istotne skutki dla tysięcy frankowiczów, którzy do tej pory znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej z powodu wysokich rat kredytowych, jednak obawiali się pozwania banku do sądu, z uwagi na ryzyko kierowania przez bank i dodatkowych roszczeń wobec nich. Może on otworzyć drogę do unieważnienia umów kredytowych i ograniczenia finansowego obciążenia dla wielu osób posiadających kredyty walutowe w Polsce.

Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest unikalny, a skutki wyroku TSUE mogą różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności i zastosowanych przepisów krajowych. W przypadku posiadania kredytu walutowego i zainteresowania unieważnieniem umowy, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem lub ekspertem prawnym, aby uzyskać rzetelną poradę i informacje zgodne z aktualnym stanem prawnym.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ANNA SOBCZYK
RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ŁUKASZ KLIMCZAK
Adwokat / Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

Kolejny sukces Kancelarii Madejczyk w sprawie CHF !

Z radością informujemy, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces w walce o prawa naszych Klientów. Dzięki naszym staraniom, udało się…

Wygrana w sprawie CHF z Bankiem Millennium!

Z radością informujemy, że nasza kancelaria odniosła kolejny sukces w walce o prawa naszych klientów! W najnowszym wyroku z dnia…

EKSPERT RADZI