Tag: Prowadzenie egzekucji z lokalu

Prowadzenie egzekucji z lokalu

Prowadzenie egzekucji z lokalu

Prowadzenie egzekucji z lokalu, który nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali – w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 71/17. Przedmiotowa kwestia była przedmiotem zagadnienia prawnego rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy w sprawie pod sygn. akt sprawy III CZP 71/17. Spór dotyczył nabycia

Czytaj dalej