Tag: prawo zamówień publicznych

Podział zamówienia na części

Podział zamówienia na części

Planując udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający obowiązani są właściwie szacować wartość zamówienia i nie dokonywać podziału zamówień na części w taki sposób, który mógłby prowadzić do wyłączenia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna

Czytaj dalej

elektronizacja zamówień podprogowych

Elektronizacja zamówień podprogowych przesunięta w czasie

Informujemy, że dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744 i nr 2775). Ustawę przekazano obecnie do Senatu. Zmiany dotyczą zarówno ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy z dnia 22 czerwca 2016

Czytaj dalej

zamówienia publiczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów odnośnie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o zamówienia publiczne – ich udzielenie, oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych

               W dniu 4 lipca 2017 roku ogłoszono rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o zamówienia publiczne (zobacz więcej tutaj) – ich udzielenie, oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które

Czytaj dalej