Tag: Nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT – split payment coraz bliżej

Nowelizacja ustawy wprowadza mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług (ang. split payment). Zgodnie z projektowanym art. 108a „Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności”. „Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: 1) zapłata kwoty odpowiadającej całości

Czytaj dalej

ustawy o własności lokali

Nowelizacja ustawy o własności lokali

Z dniem 11 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która wprowadziła istotne zmiany do ustawy o własności lokali. Zgodnie z dodanym do art. 2 ustępem 1a ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca m.in. pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

Z dniem 1 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicze zmiany, jakie wprowadza powyższa ustawa, to cofnięcie w niektórych aspektach deregulacji, jaka dotknęła zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości oraz nałożenie dodatkowych obowiązków na osoby wykonujące

Czytaj dalej