POLSKA FUNDACJA RODZINNA

- sukcjesja i korzyści podatkowe -

DLACZEGO WARTO

OCHRONISZ RODZINNY MAJĄTEK

fundacja posiada majątek odrębny od majątku fundatora

UNIKNIESZ SKŁADKI ZDROWOTNEJ

przychody beneficjentów fundacji z tytułu wypłat nie podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

ODROCZYSZ PODATEK

fundacja będzie zobowiązana do rozliczenia podatku CIT dopiero w momencie dokonania świadczenia na rzecz beneficjenta

OCENIMY TWOJĄ SYTUACJĘ

zajmiemy się analizą aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa

ZAPLANUJEMY STRUKTURĘ

ustalimy twoje potrzeby i wskażemy możliwe rozwiązania

PRZEPROWADZIMY CAŁY PROCES

przygotujemy dokumenty i przeprowadzimy restrukturyzację

SUKCESJA Z KORZYŚCIAMI PODATKOWYMI

Polska fundacja rodzinna to obowiązująca od 22 maja 2023 r. nowa instytucja prawna służąca gromadzeniu rodzinnego majątku i pozwalająca na zatrzymywanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna ma stanowić instrument akumulacji polskiego kapitału i budowy silnych marek. Ponadto fundacja rodzinna oferuje również korzyści podatkowe, polegające m. in. na odroczeniu opodatkowania.

Fundacja rodzinna może być założona przez więcej niż jedną osobę, w tym także przez osoby niespokrewnione. Fundacja może być utworzona w akcie założycielskim lub w testamencie, sporządzanych w formie aktu notarialnego. Fundacja ustanawiana na podstawie testamentu będzie może mieć tylko jednego fundatora. Majątek fundacji rodzinnej powstały na skutek wyposażenia jej przez fundatora stanowi fundusz założycielski, którego wartość nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Główną korzyścią polskiej fundacji rodzinnej jest ochrona majątku rodzinnego przedsiębiorstwa i zarządzanie tym majątkiem zgodnie z wolą określoną przez fundatora. Fundacja może zarządzać i obracać swoim mieniem, a beneficjenci wskazani przez fundatora mogą uczestniczyć w zyskach fundacji. Fundacja jest odpowiednim narzędziem planowania sukcesji rodzinnego biznesu. Ustawa przewiduje dużą elastyczność w zakresie zasad funkcjonowania fundacji, w szczególności w zakresie zasad wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów oraz zasad podejmowania decyzji przez organy fundacji.

Polska fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Opodatkowanie jest odroczone i następuje na zasadach podobnych do funkcjonujących w przypadku estońskiego CIT, tj. obowiązek zapłaty podatku nastąpi dopiero w przypadku wypłaty środków beneficjentom. Kiedy fundacja przekaże świadczenia na rzecz beneficjenta, będzie zobowiązana do zapłaty podatku CIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania. Co do zasady świadczenia uzyskiwane przez beneficjentów fundacji będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT), ale z wyjątkiem nabycia świadczeń przez fundatora oraz jego najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha). Fundator oraz krewni są zwolnieni od podatku PIT z tytułu otrzymanych świadczeń albo mienia pozostawionego im do dyspozycji po rozwiązaniu fundacji rodzinnej. Dodatkowo przychody te, jako przychody z innych źródeł, niezwiązane z pracą, nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Beneficjenci spoza grona rodziny muszą się natomiast liczyć z obowiązkiem rozliczenia podatku PIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOWANĄ KANCELARIĄ PRAWNO-PODATKOWĄ

jesteśmy renomowaną i doświadczoną kancelarią prawno-podatkową

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

ZATRUDNIAMY SPECJALISTÓW

zatrudniamy doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów

OD LAT WSPIERAMY BIZNES

od lat wspieramy przedsiębiorców z całej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przepisy o polskiej fundacji rodzinnej wejdą w życie z dniem 22 maja 2023 r.

Polska fundacja rodzinna to nowa instytucja prawna służąca planowaniu sukcesji, gromadzeniu rodzinnego majątku i pozwalająca na zatrzymywanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna oferuje również korzyści podatkowe, polegające m. in. na odroczeniu opodatkowania.

Kiedy fundacja przekaże świadczenia na rzecz beneficjenta, będzie zobowiązana do zapłaty podatku CIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania. Beneficjenci z kręgu najbliższej rodzinny (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha) są zwolnieni z podatku PIT, natomiast pozostali beneficjenci są opodatkowani stawką 15% PIT.

Posiadanie fundacji rodzinnej, poza zabezpieczeniem majątku, niesie korzyści podatkowe. Kiedy fundacja przekaże świadczenia na rzecz beneficjenta, będzie zobowiązana do zapłaty podatku CIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania. Natomiast fundator oraz krewni są zwolnieni od podatku PIT z tytułu otrzymanych świadczeń albo mienia pozostawionego im do dyspozycji po rozwiązaniu fundacji rodzinnej. Dodatkowo przychody te, jako przychody z innych źródeł, niezwiązane z pracą, nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Fundusz założycielski polskiej fundacji rodzinnej nie może być niższy niż 100 tys. zł.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

DAWID ĆWIKLAK
RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

MIKOŁAJ DUDA
Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

Kolejny sukces kancelarii – nasza klientka zaczyna życie bez długów !

Kolejny raz przychodzimy z dobrymi wiadomościami, ponieważ w dniu 09 listopada 2023 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV…

Czy trzeba odbierać zgodę na otrzymywanie newslettera?

Spis treści: 1. Newsletter a RODO 2. Podstawa prawna przetwarzania danych przy wysyłce newslettera 3. Newsletter w oparciu o prawnie…