Komu przysługuje Sankcja Kredytu Darmowego?

kto może skorzystać z SKD

Spis treści:

1. Komu przysługuje Sankcja Kredytu Darmowego?

2. Kiedy można skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego?

 

W dzisiejszych czasach korzystanie z kredytów stało się nieodłącznym elementem życia dla wielu osób. Jednakże nie wszyscy zdają sobie sprawę z pewnych uprawnień, które przysługują im jako konsumentom. Jednym z nich jest Sankcja Kredytu Darmowego (SKD), regulowana przepisami prawa, która ma zastosowanie do kredytów konsumenckich.

Komu przysługuje Sankcja Kredytu Darmowego?

Zacznijmy od definicji „konsumenta” w kontekście prawa. Zgodnie z art. 22 kodeksu cywilnego, „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.” To oznacza, że konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą, ale nie jest to związane z jej działalnością biznesową czy zawodową.

Kiedy można skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego?

Otóż, ten przywilej przysługuje kredytobiorcom, których zobowiązania zostały zaciągnięte na cele prywatne. Oznacza to, że osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, może skorzystać z tego beneficjum.

Należy jednak pamiętać, że Sankcja Kredytu Darmowego obejmuje jedynie kredyty konsumenckie w określonej wysokości. Zgodnie z przepisami, zobowiązania, których suma nie przekracza 255 550 zł (lub równowartość w obcej walucie), podlegają tym regulacjom. Do tego katalogu zaliczają się przede wszystkim kredyty gotówkowe oraz pożyczki. Ciekawym elementem jest również fakt, że Sankcja Kredytu Darmowego obejmuje kredyty hipoteczne, których umowa została podpisana najwcześniej 22 lipca 2017 roku.

Warto zaznaczyć, że SKD nie jest przywilejem tylko dla tych, którzy aktualnie mają aktywne kredyty. Przysługuje ona także konsumentom, którzy w ciągu ostatniego roku spłacili swoje zobowiązania. To ważne, ponieważ pokazuje, że prawo to chroni nie tylko tych, którzy aktualnie korzystają z kredytów, ale także tych, którzy już je spłacili.

Sankcja Kredytu Darmowego jest zatem istotnym elementem praw konsumentów w Polsce. Daje ona pewną ochronę osobom, które korzystają z kredytów konsumenckich na cele prywatne. Znając swoje prawa, konsument może czuć się pewniej w relacjach z bankami i instytucjami finansowymi, mając pewność, że ma możliwość skorzystania w razie potrzeby z tego typu regulacji.