Tag: sąd

zezwolenia Sądu

Wymóg zezwolenia Sądu na odrzucenie zadłużonego spadku

W imieniu małoletniego – będzie uchwała SN. Dziedziczenie spadku przez małoletniego nie należy do rzadkich sytuacji w powszechnym obrocie prawnym. Jeżeli całokształt praw spadkowych jest korzystny dla dziecka tj. aktywna spadkowe przewyższają pasywa, spadkobranie przez dziecko nie wzbudza obaw rodziców, czy też opiekunów prawnych. Problemem jest sytuacja w której małoletni staje się, czy też pretenduje

Czytaj dalej

uzyskiwania zgody sądu

Brak konieczności uzyskiwania zgody sądu na zbycie osobie bliskiej nieruchomości rolnej

W kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 24/17. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) polski ustawodawca przewidział szereg utrudnień w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, przyznając możliwość nabywania nieruchomości rolnych głównie

Czytaj dalej