Tag: sąd

zezwolenia Sądu

Wymóg zezwolenia Sądu na odrzucenie zadłużonego spadku

W imieniu małoletniego – będzie uchwała SN. Dziedziczenie spadku przez małoletniego nie należy do rzadkich sytuacji w powszechnym obrocie prawnym.…

uzyskiwania zgody sądu

Brak konieczności uzyskiwania zgody sądu na zbycie osobie bliskiej nieruchomości rolnej

W kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 24/17. W ustawie z dnia…