Tag: Ministerstwo Finansów

zmiany w leasingu

Niekorzystne zmiany w leasingu

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w podatkowym rozliczeniu leasingu. Zmiany, o których poinformował resort mają polegać na tym, że: 1. Raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodu podatnika do wysokości 150 tys. zł; 2. Wszelkie koszty nabycia i używania samochodu osobowego (w tym również leasingowanego) będą odliczane od przychodu podatkowego tylko w połowie – jeżeli samochód jest

Czytaj dalej

CFC

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w zakresie CFC.

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy z 6.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne MF planuje szereg zmian do przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) w państwach stosującej

Czytaj dalej