Tag: podatek VAT

Termin zwrotu podatku VAT

Termin zwrotu podatku VAT

Termin zwrotu podatku VAT nie może być późniejszy niż data zakończenia kontroli w sprawie tego zwrotu Urząd skarbowy nie może wyznaczyć terminu zwrotu VAT na datę przypadającą już po terminie zakończenia kontroli podatkowej, czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego – orzekł WSA w Łodzi  wyroku z dnia 21.03.2018 r. (sygn. akt sprawy I SA/Łd 136/18). Obecnie

Czytaj dalej

system monitorowania

Nowe narzędzie fiskusa – system monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych.

Ustawodawca wprowadził ciekawy instrument mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego w obszarach podatku VAT i akcyzy. Ustawa z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów określa zasady monitorowania drogowego przewozu na i przez terytorium Polski niektórych towarów oraz odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie. Obowiązane do stosowania ustawy są podmiot przewożące tzw. towary wrażliwe obowiązek dokonania

Czytaj dalej