PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT)

- Opinia o stosowaniu preferencji –

DLACZEGO WARTO?

UZYSKASZ OCHRONĘ

brak odpowiedzialności karno-skarbowej

NIE POBIERZESZ PODATKU U ŹRÓDŁA

opinia potwierdza brak konieczności poboru podatku u źródła

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

OCENIMY TWOJĄ SYTUACJĘ

sprawdzimy, czy w twoim przypadku to niezbędne

WDROŻYMY ROZWIĄZANIE

przygotujemy niezbędne dokumenty i pokierujemy przez cały proces

DORADZIMY

w przypadku zmiany przepisów służymy pomocą

KORZYŚCI

Począwszy od 2022 r. wypłaty odsetek, należności licencyjnych i dywidend dla zagranicznych podmiotów powiązanych powyżej 2 mln zł w danym roku objęte są mechanizmem pay and refund, który sprowadza się do obowiązku poboru przez płatnika (wypłacającego) podatku u źródła w wysokości 19% (dywidendy) lub 20% (odsetki lub należności licencyjne). Podatnik może jednak uniknąć poboru podatku m.in. w sytuacji uzyskania opinii o stosowaniu preferencji. Alternatywnie podmiot wypłacający wskazanej wyżej należności może zdecydować o niepobieraniu podatku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania preferencji (WH-OSC), jednak naraża się na dotkliwe konsekwencje karno-skarbowe w razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub w razie kontroli podatkowej. O tym, jak ważne jest uzyskać wcześniej opinię o stosowaniu preferencji świadczą coraz powszechniejsze spory sądowe w zakresie mechanizmu pay and refund.

 

Czym jest opinia o stosowaniu preferencji?

Na wniosek podatnika lub płatnika, którzy wykażą, że w odniesieniu do należności z tytułu odsetek, opłat licencyjnych lub dywidend spełnione są warunki wskazane w ustawie o CIT, właściwy organ podatkowy ma obowiązek wydać opinię o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności. Posiadanie takiej opinii zwalnia wnioskodawcę z konieczności poboru podatku u źródła z tytułu należności, których kwota przekracza 2 mln zł – na podstawie opinii płatnicy mogą nie pobrać podatku zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosować stawkę bądź zwolnienie od podatku wynikające z takiej umowy. Opinia jest ważna przez 36 miesięcy od dnia jej wydania, jednak w przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na spełnienie warunków zastosowania zwolnienia, termin ten może ulec skróceniu.

 

Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji? (WH-WOP i WH-WOZ)

Złożenie wniosku o stosowaniu preferencji przez płatnika odbywa się na formularzu WH-WOP (składany przez płatnika) lub WH-WOZ (składany przez podatnika). Wniosek składa się w formie elektronicznej, do wniosku musi zostać dołączona dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania zwolnienia. We wniosku należy przedstawić opis potwierdzający spełniające warunki do zastosowania zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki w przypadku należności licencyjnych, wypłat z odsetek oraz dywidend, przy czym w przypadku wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, nie stosuje się mechanizmu pay & refund, pod warunkiem, że istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu podatnika.

 

Dlaczego uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji jest ważne?

Opinia o stosowaniu preferencji jest efektywnym narzędziem ograniczającym skutki poboru podatku u źródła od nadwyżki 2 mln zł. Dla porównania, płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych w ramach 2022 r. złożyli aż 469 oświadczeń „pierwotnych” oraz 503 oświadczeń „następczych” (WH-OSC), narażając się jednak na ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej. Z dostępnych danych statystycznych wynika, że w 2022 roku złożono 1 378 wniosków o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym 966 wniosków złożonych przez płatników na formularzu WH-WOP oraz 412 wniosków złożonych przez podatników na formularzu WH-WOZ).

Nie czekaj! Pomyśl o wystąpieniu o opinię o stosowaniu preferencji już dziś.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną i doświadczoną kancelarią prawno-podatkową

ZATRUDNIAMY GRONO EKSPERTÓW

zatrudniamy doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW

od lat wspieramy przedsiębiorców z całej Polski

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

CZY MOŻESZ NAM ZAUFAĆ? PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OSTATNIE WYGRANE SPRAWY DLA NASZYCH KLIENTÓW