Tag: Niższe składki ZUS

składki ZUS

Niższe składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Głównym założeniem uchwalonej ustawy jest zmiana

Czytaj dalej

składki ZUS

Niższe składki ZUS menadżera na kontrakcie

Kontrakt menadżerski to bardzo popularna forma zatrudnienia wśród kadry kierowniczej i zarządzającej. Jest on umową nienazwaną, zawieraną zwykle przez osoby prowadzące jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, w takim przypadku dochodzi do zbiegu podstaw podlegania ubezpieczeniom społecznym tj. jednoosobowej działalności gospodarczej i kontraktu menedżerskiego. ZUS stoi na stanowisko, że wybór

Czytaj dalej