ESTOŃSKI CIT

- rozwiązanie na wysokie podatki -

CZEMU WARTO WYBRAĆ ESTOŃSKI CIT

CIT TYLKO PRZY WYPŁACIE

Spółka zapłaci podatek tylko przy wypłacie zysków

OBNIŻONY PODATEK

obniżysz wysokość podatku od dywidendy

BRAK DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ I SKŁADKI ZDROWOTNEJ

dochody ze spółek opodatkowanych estońskim CIT nie są objęte daniną solidarnościową i składką zdrowotną

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

SPRAWDZIMY WARUNKI

sprawdzimy czy Twoja spółka spełnia warunki estońskiego CIT i ile może na tym zaoszczędzić

DOKONAMY KALKULACJI

dokonamy stosownych kalkulacji

PRZEPROWADZIMY PRZEZ PROCES ZMIANY PODATKU

przeprowadzimy Twoją spółkę przez proces zmiany podatku na estoński CIT

DORADZIMY

doradzimy, jak na bieżąco rozliczać estoński CIT

KTO SKORZYSTA

Ryczałt od dochodów spółek („estoński CIT”) to nowa, alternatywna forma opodatkowania spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Wybór tej formy powoduje odsunięcie momentu zapłaty podatku do czasu faktycznej dystrybucji zysku do wspólników/udziałowców/akcjonariuszy. Innymi słowy spółka nie płaci podatku dochodowego od zysków pozostawionych w spółce, wykorzystywanych przykładowo na inwestycje, czy spłatę kredytu.

Estoński CIT stanowi idealną formę opodatkowania dla przedsiębiorstw potrzebujących dużych środków na inwestycje w środki trwałe, towary, czy zwiększanie zatrudnienia, a także dla przedsiębiorstw generujących duży dochód, który nie jest przeznaczony w całości do wypłaty.

Ryczałt od dochodów spółek w swoim dotychczasowym wydaniu nie doczekał się wielu zwolenników, w związku z czym Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie znaczących uproszczeń, w tym obniżek stawek opodatkowania estońskim CIT. Zgodnie z zasadami, które obowiązują od 2022 r. zniesiono obowiązek ponoszenia jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych. Ponadto wybór estońskiego CIT w spółkach, które już prowadzą działalność jest znacznie ułatwiona w związku z możliwością niezapłacenia podatku od obowiązkowego przed przystąpieniem do estońskiego CIT przejścia z wyniku podatkowego na rachunkowy (podatek jest umarzany, jeżeli spółka pozostanie w systemie przez 4 lata).

Korzyści z estońskiego CIT w nowym wydaniu są jasno widoczne:

  • brak podatku od dochodu, który nie został wypłacony wspólnikom,
  • brak daniny solidarnościowej,
  • brak składki zdrowotnej i ZUS dla wspólników (nie dotyczy spółek komandytowych),
  • niższe opodatkowanie dywidend.

Efektywny poziom opodatkowania spółki pozostającej na zasadach ogólnych jest znacznie wyższy niż w estońskim CIT. Przykładowo w zwykłych okolicznościach opodatkowanie wynosi 34,39% (26,29% dla małych podatników) – spółka odprowadza 19% CIT od swoich dochodów, a dodatkowo na poziomie wspólników odprowadzany jest 19% PIT przy wypłacie dywidendy (odpowiednio 9% i 19% w przypadku małych podatników).

W wariancie estońskim spółka w pierwszej kolejności zapłaci ryczałt w wysokości 10% zysku w przypadku małych podatników (20% w przypadku pozostałych podatników), ale PIT płatny przy dywidendzie będzie można pomniejszyć o 90% należnego ryczałtu w przypadku małych podatników lub 70% należnego ryczałtu w przypadku pozostałych podatników – w rezultacie poziom łącznego opodatkowania spółki jest znacznie niższy.

Z estońskiego CIT mogą skorzystać podatnicy spełniający m. in. następujące warunki:

  • będący spółką z o.o., spółką akcyjną, spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną, których wspólnikami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, a sama spółka nie posiada udziałów lub akcji w innych podmiotach;
  • uzyskujący co najmniej 50% przychodów z działalności operacyjnej (innej niż z wierzytelności, odsetek, poręczeń i gwarancji, praw autorskich, zbycia i realizacji instrumentów finansowych itd.);
  • zatrudniający co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, nie będące udziałowcami ani akcjonariuszami spółki.

Nie należy zwlekać z decyzją o zmianie podatku na estoński CIT – podatnikom przysługuje taka możliwość do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, wobec czego w przypadku gdy rok podatkowy pokrywa się za kalendarzowym – do końca stycznia.

Podatnicy mogą wybrać estoński CIT również w trakcie roku podatkowego – co wiąże się z obowiązkiem rozliczenia klasycznego CIT, zamknięciem ksiąg i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

mamy duże doświadczenie w doradztwie podatkowym

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE DO KAŻDEJ SPRAWY

zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

CIT estoński co to ?

Estoński CIT inaczej podatek estoński to nowa forma opodatkowania spółek, w której zapłata podatku jest odroczona aż do momentu faktycznej wypłaty zysków. Spółka nie płaci podatku dochodowego od zysków pozostawionych w spółce, a pozostawione zyski mogą być wykorzystane przykładowo na inwestycje, zatrudnienie nowych pracowników czy spłatę kredytu. Podatek estoński w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Zaletą estońskiego CIT jest również niższe łączne opodatkowanie (na poziomie spółki i wspólnika) w razie wypłaty dywidendy. Efektywne opodatkowanie zysków spółki wynosi odpowiednio ok. 20% dla małego podatnika i 25% dla dużego podatnika (dla porównania, w przypadku zasad ogólnych te stawki wynoszą odpowiednio ok. 26% i 34%). Efektywna stawka może okazać się jeszcze niższa, jeżeli do wypłaty nie zostanie przeznaczony cały zysk spółki.

CIT estoński mogą wybrać następujące rodzaje spółek: spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna. Udziałowcami tych spółek mogą być wyłącznie osoby fizyczne, a sama spółka nie może posiadać jakichkolwiek udziałów w innych podmiotach. Ponadto należy spełnić warunek zatrudnienia przynajmniej 3 osób (z wyłączeniem wspólników i akcjonariuszy) na umowę o pracę, a w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia – także ponoszenie wydatków na wynagrodzenia w wysokości przynajmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Warunki związane z zatrudnieniem są złagodzone dla spółek posiadających status małego podatnika i rozpoczynających działalność (ta ostatnia w pierwszym roku nie ma obowiązku zatrudniania pracowników).

Spółka opodatkowana estońskim CIT jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Spółka nie musi prowadzić odrębnie ksiąg podatkowych, ponieważ podstawę opodatkowania stanowi co do zasady rozdysponowany zysk księgowy. Wybór estońskiego CIT wymaga jednak przekalkulowania istniejących różnic pomiędzy wartościami księgowymi a podatkowymi poprzez tzw. korektę wstępną, z wyjątkiem spółek rozpoczynających działalność. Ustalone różnice wynikające z odmiennych rozliczeń księgowych i podatkowych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem mogą podlegać opodatkowaniu, jednak tylko w przypadku wcześniejszego wyjścia z CIT estońskiego w ciągu czteroletniego okresu.

Wypłacone zyski podlegają na poziomie spółki opodatkowaniu według stawki 10% – dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność lub według stawki 20% – dla pozostałych spółek. Dodatkowo podatek być zapłacony przez wspólnika będzie pomniejszony o:

  • 90% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
  • 70% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku pozostałych spółek.

Efektywne opodatkowanie zysków spółki wynosi odpowiednio ok. 20% dla małego podatnika i 25% dla dużego podatnika (dla porównania, w przypadku zasad ogólnych te stawki wynoszą odpowiednio ok. 26% i 34%). Efektywna stawka może okazać się jeszcze niższa, jeżeli do wypłaty nie zostanie przeznaczony cały zysk spółki.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

DAWID ĆWIKLAK
RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

MIKOŁAJ DUDA
Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

Komu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady części wspólnych nieruchomości ?

Nadchodzi rewolucja w podatku od nieruchomości

Spis treści: 1. Czy będzie nowa definicja budowli? 2. Czy będą zmiany w zakresie trwałego związania z gruntem?   Od…

Zobacz nagranie: Fundacja Rodzinna a podatek dochodowy: optymalizacja biznesu!

Fundacja Rodzinna jest z reguły zwolniona z podatku dochodowego, co czyni ją atrakcyjnym narzędziem do optymalizacji biznesowej. Wyjątkiem jest prowadzenie…

EKSPERT RADZI