Tag: Przepisy Rodo

RODO

Zaniechanie obowiązku informacyjnego wg RODO

Częstym problemem w związku z wdrożeniem  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l) – dalej jako RODO – jest

Czytaj dalej

Przepisy Rodo

Przepisy RODO

Co z dotychczasowymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (ABI) po wejściu w życie przepisów RODO? Po wejściu do bezpośredniego stosowania w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „RODO” zwanego również „GDPR” od General Data Protection Regulation) rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających odgrywać będą

Czytaj dalej