AUTORSKIE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

- korzyści podatkowe dla pracowników -

DLACZEGO WARTO

ZWIĘKSZYSZ WYNAGRODZENIE NETTO PRACOWNIKÓW

wysokość zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika będzie niższa

ZAOFERUJESZ KONKURENCYJNE WYNAGRODZENIE

opodatkowanie pracy w Twoim przedsiębiorstwie będzie niższe, dzięki czemu możesz zaoferować lepsze wynagrodzenia

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

OCENIMY TWOJĄ SYTUACJĘ

sprawdzimy, czy w Twoim przedsiębiorstwie jest możliwe wprowadzenie honorariów autorskich

ZAPLANUJEMY WDROŻENIE

sprawdzimy procesy biznesowe i zaplanujemy działania

PRZEPROWADZIMY CAŁY PROCES

przygotujemy odpowiednie dokumenty i przeprowadzimy szkolenia

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW-TWÓRCÓW

50% koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane w przypadku wynagrodzeń podatników-twórców (wykonujących działalność twórczą), uzyskujących przychody z przeniesienia autorskich praw do stworzonych utworów. Autorskie koszty uzyskania przychodów dotyczą zarówno umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Ulga podatkowa adresowana jest przykładowo do:

  • informatyków
  • inżynierów
  • projektantów
  • publicystów

Dzięki zastosowaniu ulgi zmniejsza się wysokość zaliczki na podatek dochodowy, a wysokość wynagrodzenia netto pracownika wzrasta. Jest to zatem bardzo korzystna dla twórców forma opodatkowania.

Przez długi czas organy podatkowe stawiały firmom bariery w stosowaniu honorariów autorskich dla pracowników. Szala orzecznicza zaczęła jednak przechylać się na korzyść pracowników, a przełomowy wyrok został wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny 7 września 2021 r. pod sygn. II FSK 75/19. Z orzeczenia wynika, że:

  • 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku PIT nie wyklucza stosowania 50 proc. kosztów względem honorarium, które ustalone jest na podstawie procentowej określonej części wynagrodzenia proporcjonalnie przypadającej na działalność pracownika mającą twórczy charakter.
  • konieczność wyodrębnienia tego wynagrodzenia w samej umowie o pracę nie ma uzasadnienia w treści ustawy o PIT.
  • kalkulacja wynagrodzenia autorskiego może zostać oparta także o czas poświęcony przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, ustalonego np. w oparciu o prowadzoną przez pracodawcę ewidencję.

Minister Finansów wydał również korzystną dla podatników interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018 w sprawie zastosowania 50 proc. kosztów do honorarium autorskiego. W kwestii metody wyliczania honorarium MF potwierdził, że ustalenie wysokości honorarium leży w zakresie swobody kontraktowej stron umowy, a żadne powszechnie obowiązujące przepisy nie regulują zasad ustalania wysokości honorarium. Ważne, by fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość został odpowiednio udokumentowany, przy czym może to zostać wykazane za pomocą każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Dla przykładu, pracodawca i pracownik mogą prowadzić ewidencję powstających utworów, w tym obejmującą utwory, co do których stosowana jest zaliczkowa forma wypłaty honorarium autorskiego. Mogą oni również dokumentować powstanie utworu w formie spisanego oświadczenia. Minister dopuszcza również możliwość ustalenia honorarium opartego o czas poświęcony na przygotowanie utworu przez pracownika.

W celu wprowadzenia 50% kosztów dla twórców przedsiębiorstwo powinno wprowadzić rozwiązania w zakresie:

  • dokumentowanie utworów tworzonych przez ich pracowników,
  • sposobu ustalania honorarium autorskiego,

zapisów umów o prace, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych dotyczących 50% kosztów, pod kątem ich zgodności ze stanowiskiem organów podatkowych.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ PRAWNO-PODATKOWĄ

jesteśmy renomowaną i doświadczoną kancelarią prawno-podatkową

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

ZATRUDNIAMY SPECJALISTÓW

zatrudniamy doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów

OD LAT WSPIERAMY BIZNES

od lat wspieramy przedsiębiorców z całej Polski

NAJCZEŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dzięki zastosowaniu ulgi zmniejsza się wysokość zaliczki na podatek dochodowy po stronie pracownika, a wysokość wynagrodzenia netto wzrasta. Jest to zatem bardzo korzystna dla twórców forma opodatkowania.

Jednym z głównych warunków stosowania 50% kosztów jest posiadanie przez pracownika statusu właściciela praw autorskich do wytworzonego utworu. Oznacza to, że pracownik pierwotnie musi być właścicielem wytworzonych praw, które następnie są przenoszone na pracodawcę. Może to dotyczyć np. programisty lub inżyniera opracowującego dokumentację produktu. Ponadto honorarium, do którego stosowane będą 50% koszty, musi zostać szczegółowo wydzielone z ogółu wynagrodzenia należnego ze stosunku łączącego pracodawcę z pracownikiem. Istnieje kilka sposobów na wydzielenie takiego wynagrodzenia.

W 2022 r. podatnicy będący twórcami mogą odliczyć 50% przychodów, nie więcej jednak niż 120 000 złotych rocznie.

Ustalenie wysokości honorarium leży w zakresie swobody kontraktowej stron umowy, a żadne powszechnie obowiązujące przepisy nie regulują zasad ustalania wysokości honorarium. Ważne, by fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość został odpowiednio udokumentowany, przy czym może to zostać wykazane za pomocą każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Dla przykładu, pracodawca i pracownik mogą prowadzić ewidencję powstających utworów, w tym obejmującą utwory, co do których stosowana jest zaliczkowa forma wypłaty honorarium autorskiego.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

DAWID ĆWIKLAK
RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

MIKOŁAJ DUDA
Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

podpis jednego członka zarządu

Wypowiedź naszego eksperta dla gazety Rzeczpospolita

Z dumą informujemy, że członek naszego zespołu – radca prawny Dawid Ćwiklak został zaproszony do wypowiedzi dla gazety „Rzeczpospolita” na…

Karolina Salska z Kancelarii Prawnej Madejczyk była Gościem Pawła Blajera w programie „Blajer mówi: Biznes”

Z dumą informujemy, że nasza radca prawny Karolina Salska z Kancelarii Prawnej Madejczyk była Gościem Pawła Blajera w programie „Blajer…