Tag: system zachęt inwestycyjnych

System Zachęt Inwestycyjnych w Turcji

Regionalny System Zachęt Inwestycyjnych w Turcji

Regionalny system zachęt inwestycyjnych w Turcji grupuje prowincje w sześć regionów w oparciu o ich społeczno-gospodarczy poziom rozwoju i określa odpowiednio rodzaje inwestycji realizowanych w poszczególnych branżach w tychże regionach. Potencjał ekonomiczny regionu i skala lokalnej gospodarki uwzględniane są w ustaleniu sektorów, które będą wspierane w każdym regionie, podczas gdy wielkość wsparcia określana jest bardzo

Czytaj dalej

system zachęt inwestycyjnych

Ogólny system zachęt inwestycyjnych w Turcji.

System zachęt inwestycyjnych ma na celu promowanie i wspieranie inwestycji zarówno krajowych jak i zagranicznych, aby zmniejszyć zależność od importu dóbr pośrednich kluczowych branż strategicznych kraju oraz wyeliminować dysproporcje regionalne w kraju przez kierowanie takich inwestycji do zagrożonych regionów. Program ma również na celu zmniejszenie deficytu rachunku bieżącego, utworzenie nowych miejsc pracy i transfer wysokiej

Czytaj dalej