Tag: system zachęt inwestycyjnych

System Zachęt Inwestycyjnych w Turcji

Regionalny System Zachęt Inwestycyjnych w Turcji

Regionalny system zachęt inwestycyjnych w Turcji grupuje prowincje w sześć regionów w oparciu o ich społeczno-gospodarczy poziom rozwoju i określa…

system zachęt inwestycyjnych

Ogólny system zachęt inwestycyjnych w Turcji.

System zachęt inwestycyjnych ma na celu promowanie i wspieranie inwestycji zarówno krajowych jak i zagranicznych, aby zmniejszyć zależność od importu…