PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- PROFESJONALNA OBSŁUGA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH -

Dlaczego warto korzystać z pomocy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Dla Zamawiających

Profesjonalna obsługa całości postępowania przetargowego.

Dla Zamawiających

Wyeliminowanie błędów formalnych oraz doradztwo na każdym etapie postępowania.

Dla Wykonawców

Obiektywne spojrzenie na oczekiwania Zamawiających.

Dla Wykonawców

Prawidłowe skonstruowanie i złożenie oferty oraz doradztwo na każdym etapie postępowania aż do podpisania umowy.

Jesteś Zamawiającym
Co dla Ciebie zrobimy

Przygotujemy dokumentację przetargową

Doradzimy jak właściwie określić warunki udziału w postępowaniu.

Przygotujemy umowę

Przygotujemy umowę zabezpieczającą Twoje interesy.

Aktywne wsparcie

Będziemy aktywnie uczestniczyć w całym postępowaniu aż do zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

Reprezentacja przed KIO

W przypadku wniesienie odwołania będziemy reprezentować Cię przed KIO.

Jesteś Wykonawcą
Co dla Ciebie zrobimy

Analiza dokumentacji przetargowej

Sprawdzimy, czy spełniasz warunki udziału w postępowaniu i możesz złożyć ofertę.

Przygotowanie dokumentów

Wypełnimy dokumentację i będziemy Cię wspierać przez całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Obrona oferty

Jeżeli konkurencja zakwestionuje wybór Twoje oferty pomożemy Ci odpierać zarzuty w postępowania odwoławczym.

KTO SKORZYSTA

Zamawiający zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również podmioty korzystające ze środków unijnych, które zobowiązane są stosować zasady konkurencyjności

Każdy podmiot, niezależnie od tego czy i w jakiej formie prowadzi działalność gospodarczą który chciałby realizować umowę o zamówienie publiczne w zakresie dostaw, usług bądź robót budowlanych.

DLACZEGO MY

Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Pomogliśmy uniknąć korekt finansowych wielu Zamawiającym

Wygraliśmy kilkadziesiąt postępowań odwoławczych

Pomogliśmy wielu Wykonawcom w uzyskaniu zamówień publicznych

Pomagamy zarówno Wykonawcom, jak i Zamawiającym, dlatego wiemy czego możesz się spodziewać w postępowaniach