Tag: środki trwałe

wartości środka trwałego

Wartość początkową środków trwałych można ustalić również przy pomocy biegłego w sytuacji utraty dokumentów.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 2.2.2017 r., zapadłego w sprawie o sygnaturze akt I SA/Rz 1016/16 pojęcie…

Prawo podatkowe

Jednorazowe rozliczenia nakładów na środki trwałe – projekt

Prawo podatkowe: jednorazowe rozliczenia nakładów na środki trwałe – projekt. Projekt ustawy z 14.2.2017 r. o zmianie ustawy o podatku…