Tag: Niedopuszczalność kredytu złotówkowego

Niedopuszczalność kredytu złotówkowego

Niedopuszczalność kredytu złotówkowego

Niedopuszczalność kredytu złotówkowego opartego na stopie referencyjnej LIBOR – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Stanowisko wyrażone w powyższym tytule zostało…