Tag: tajemnica przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa

Nazwa podmiotu na zasobach, którego polega Wykonawca jako tajemnica przedsiębiorstwa

                Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o…

Zaniechanie odtajnienia

Zaniechanie odtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa – termin na odwołanie

                Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu…