Tag: spółka akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna – niewypał? O projekcie Prostej Spółki Akcyjnej (PSA) pisałem już w tym artykule. Dla przypomnienia projekt ten zakłada stworzenie typu spółki, który odpowiadałby obecnym realiom rynku, a w szczególności dedykowany byłby dla start-upów i stanowił idealne rozwiązanie łączące ludzi posiadających innowacje pomysły biznesowe i ludzi z kapitałem finansowym. Powyższy projekt nowego typu

Czytaj dalej

Conflict of interest of a member of the board with company’s interest

Sprzeczność interesów członka zarządu z interesami spółki – nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), której część postanowień weszła w życie już w dniu 1 stycznia 2017 r., oprócz zmian dotyczących m.in. prokury niewłaściwej, dotyczą również dodatkowych obowiązków, które zostały nałożone przez ustawodawcę na członków

Czytaj dalej