Tag: spółka akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna – niewypał? O projekcie Prostej Spółki Akcyjnej (PSA) pisałem już w tym artykule. Dla przypomnienia projekt ten…

Conflict of interest of a member of the board with company’s interest

Sprzeczność interesów członka zarządu z interesami spółki – nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.…