Tag: reklamacja

Skutki nierozpatrzenia reklamacji

Skutki nierozpatrzenia reklamacji klienta usług finansowych w ustawowym terminie

Uchwała SN z dnia 13 czerwca 2018 r. III CZP 113/17 Przekroczenie ustawowego trzydziestodniowego, a w niektórych przypadkach sześćdziesięciodniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji klienta przez podmiot świadczący usługi finansowe, nie skutkuje jak zdaje się wskazywać literalna wykładnia art. 8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku

Czytaj dalej

Wpływ braku rozpatrzenia

Wpływ braku rozpatrzenia reklamacji klienta podmiotu finansowego na spór sądowy

Do Sądu Najwyższego trafiło ciekawe zagadnienie w przedmiocie skutków braku rozpatrzenia reklamacji klienta podmiotu finansowego na spór sądowy dotyczące roszczenia objętego uprzednią reklamacją. Jak stanowi, art. 6 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2016.892 t.j) podmiot rynku finansowego zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi

Czytaj dalej