Blog

wykaz prac wzbronionych

Nowy wykaz prac wzbronionych dla kobiet

               W dniu 1 maja 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych…

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – koniec rejestracji spółek z o.o. w trybie s-24 za pomocą „zwykłego” podpisu elektronicznego

Z dniem 13 lipca 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy –…

system monitorowania

Nowe narzędzie fiskusa – system monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych.

Ustawodawca wprowadził ciekawy instrument mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego w obszarach podatku VAT i akcyzy. Ustawa z 9.3.2017 r.…

Instrumenty kontroli

Instrumenty kontroli wymiany walutowej dla inwestorów zagranicznych w Turcji.

Według Dekretu o Ochronie Wartości Waluty Tureckiej nr 32, który reguluje wymagania kontroli i wymiany walut, inwestorzy zagraniczni mają prawo…

Wybór najkorzystniej oferty

Wybór najkorzystniej oferty – zmiana stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej

Na mocy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 roku, w postępowaniach przetargowych…

przedawnienie

Przedawnienie roszczeń w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą

W kontekście wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt II CSK 53/16. W art. 36 ust.…

Mleko

Mleko oraz przetwory mleczne – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Nazwa „mleko” oraz nazwy przetworów mlecznych – serwetka, śmietanka, masło, maślanka i jogurt są nazwami wyłącznie zastrzeżonymi dla przetworów mlecznych…

świadectw pracy

Zmiany w rozporządzeniu, dotyczącym wydawania świadectw pracy

                W dniu 1 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24…

Służebność przesyłu

Użytkowanie wieczyste można obciążyć służebnością przesyłu – Uchwała SN III CZP 101/16

Służebność przesyłu stanowi szczególny rodzaj służebności czynnej przysługującej przedsiębiorcy przesyłowemu dającej prawo do korzystania z nieruchomości w celu zapewniania właściwego…

system ochrony podwykonawców

Zmiany w systemie ochrony podwykonawców w procesie budowlanym

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw…