Turcja – Program Zachęt na Inwestycje Strategiczne

Inwestycje Strategiczne

Inwestycje spełniające poniższe wymagania  kwalifikowane są jako inwestycje strategiczne i mogą korzystać z systemu zachęt;

– Kwota inwestycji wynosi min. 50.000.000 TRL (pięćdziesiąt milionów lirów tureckich)

– Inwestycja powinna tworzyć wartość dodaną o wartości minimum 40%,

– Krajowa zdolność produkcyjna w zakresie towarów, które będą produkowane, powinna być mniejsza niż wartość importowa produktu,

– Łączna wartość importowa towarów, które będą produkowane, wynosiła w poprzednim roku min. 50.000.000 USD (pięćdziesiąt milionów dolarów amerykańskich).

System przewiduje zwolnienia z należności celnych, zwolnienia z podatku VAT, obniżenie podatku dochodowego, dofinansowanie ubezpieczenia społecznego pracodawcy, przeznaczenie gruntów oraz dofinansowanie odsetek, niezależnie od lokalizacji inwestycji. Inwestycje w określonych regionach mogą korzystać z dofinansowania ubezpieczeń społecznych pracownika i dofinansowania podatku dochodowego u źródła, dodatkowo poza pozostałymi zachętami dostępnymi dla pozostałych regionów.